Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Strona Główna - Aktualności

Uwaga!!! Jesteś Polakiem- Mówisz po polsku??


W marcu będziecie mogli wzbogacić swoją wiedzę z zakresu języka polskiego. Zainspirowała nas do tego obserwacja języka młodzieży naszego gimnazjum, a także obchodzony 21 lutego Dzień Języka Ojczystego. Tę datę wybrano, by upamiętnić wydarzenia z 1952 roku, kiedy w Dhaka (obecnej stolicy Bangladeszu) zamordowano pięciu studentów.

Na świecie jest obecnie prawie siedem tysięcy języków. Zanikają one jednak bardzo szybko. - Lingwistyczna różnorodność jest zagrożona i ponad połowa z tych siedmiu tysięcy języków może zniknąć w ciągu kilku pokoleń. Dzień ten został ustanowiony, by każdy naród pochylił się i zastanowił , czy dostateczną troską otacza język, którym się posługuje.
Ze swej strony chciałybyśmy, by młodzież naszej szkoły mówiła poprawnie, doceniała bogactwo swojego języka, znała i stosowała reguły gramatyczne.
Dlatego , specjalnie dla Was, przez cały marzec na głównym korytarzu będziemy umieszczać informacje związane z językiem polskim- ciekawostki, informacje o najczęściej popełnianych błędach, quizy, testy, w których będziecie mogli sprawdzić, czy potraficie mówić i pisać bez błędów.
Życzymy przyjemnej lektury- A. Leńczowska, B.Matyjanka (Wasze polonistki)

Obczyzna Ojczyzna

Mądrze gada, czy też plecie,
ma swój język Polak przecie!
Tośmy już Rejowi dłużni,
że od gęsi nas odróżnił.

Rzeczypospolitej siła
w jej języku również tkwiła...
Dziś kruszeje ta potęga,
dziś z angielska Polak gęga...
Pierwszy przykład tezy tej:
zamiast dobrze jest okej!

Dalej iść śladami tymi,
to nie twarz dziś masz, a imidż...
Co jest w stanie nas roztkliwić ?
Nie życiorys czyjś, lecz siwi !

Gdzie byś chciał być w życiu, chłopie?
Nie na szczycie, lecz na topie ...
Tak Polaku gadaj wszędy!
Będziesz modny... znaczy trendy
i w tym trendzie ciągle trwaj,
nie mów żegnam, mów "baj-baj"!

Gdy ci nietakt wyjdzie spory,
nie przepraszaj! Powiedz: Sorry!
A gdy elit chcesz być bliżej,
to nie "Jezu" mów, lecz Dżizes ...
Kiedy szczęścia zrąb ulepisz,
powiedz wszystkim, żeś jest hepi!

Dobry Boże, trap się trap...
Dziś nie knajpa już, lecz pab!
No, przykładów dosyć, zatem
trzeba skończyć postulatem,
bo gdy język rani uszy,
to jest o co kopie kruszyć!
więc współcześni poloniści
walczcie o to, niech się ziści:

Żeby wbrew tendencjom modnym, polski znów był siebie godny!
Post Scriptum:
Angielskiemu nie ubędzie
kiedy polski polskim będzie...

Język i jego odmiany

Językiem ogólnym

posługują się członkowie środowisk inteligenckich, a także ci chłopi, robotnicy, rzemieślnicy, którzy nauczyli się go w szkole, bądź w kontaktach z inteligencją, bądź też za pośrednictwem środków masowego przekazu. Język ogólny jest najbardziej uniwersalny. Jest językiem państwowym, językiem piśmiennictwa oraz językiem warstw wykształconych.

Odmiana gwarowa to ogół dialektów,

jakimi posługują się mieszkańcy wsi. Jest ona bardzo zróżnicowana. Odmiana gwarowa służy zazwyczaj wyłącznie codziennemu porozumiewaniu się, stąd w słownictwie gwarowym niewiele jest wyrazów abstrakcyjnych, przy równoczesnym bogactwie wyrazów konkretnych związanych z życiem wiejskim, pracą na roli, hodowlą, obyczajami wsi itp. Ogniwem pośrednim między językiem ogólnym a gwarami są gwary miejskie .

Język ogólny zapożycza niejednokrotnie elementy gwarowe. Dotyczy to niemal wyłącznie słownictwa (por. istniejące dziś w języku ogólnym dialektyzmy podhalańskie: perć, piargi, siklawa, turnia). Z drugiej jednak strony wprowadzanie do języka ogólnego cech gwarowych, zwłaszcza w zakresie wymowy, jest wykroczeniem przeciwko normie językowej; por. niepoprawną wymowę warszawską, spotykaną także wśród inteligencji, typu: gięś (zamiast: gęś), chięć (zamiast: chęć), lypa (zamiast: lipa).

Inaczej rzecz się ma z tzw. regionalizmami, a więc odrębnościami leksykalnymi i gramatycznymi mowy warstw wykształconych różnych regionów Polski, np. krakowskie: ta magiel, litra, krawatka, rączka (w zn. "obsadka"), brusznica (w zn. "borówka"); poznańskie: modrak "chaber", sklep "piwnica", skopowina "baranina", młodzie "drożdże", węborek "wiadro",  nie stanowią wykroczeń przeciwko poprawności językowej.

 

 

 

 

 

 

W ramach języka ogólnego wyodrębniamy język mówiony (potoczny) oraz język pisany (literacki). Podział ten wynika z odmienności środków wyrazu stosowanych w mowie i piśmie uwarunkowanej różnicą celów i zakresów treściowych wypowiedzi mówionych i tekstów pisanych.

 

 

Język mówiony (potoczny)

 

służy przekazywaniu doraźnych informacji. Wypowiedzi są zwykle formułowane pośpiesznie, bez troski o poprawność. Nie ma więc mowy o precyzji wyrażania myśli, mniej przemyślany jest dobór wyrazów, często stosowane są wyrazy potoczne, okazjonalne, ekspresywne. Więcej tu też tzw. "wyrazów modnych". Zdania mówione są zwykle pojedyncze lub złożone współrzędnie.. Mówiący rozporządza ponadto całym arsenałem środków "pozajęzykowych", których brak w języku pisanym, a mianowicie intonacją, mimiką, gestem, akcentem, związkiem wypowiedzi z sytuacją itp., co zwalnia go z obowiązku precyzyjnego i wyczerpującego wyrażania myśli. W języku potocznym spotykamy szczególnie dużo błędów. Trzeba jednak pamiętać, że przestrzeganie surowych rygorów w mowie codziennej jest nie tylko bardzo uciążliwe, ale często niewykonalne.

 

Język pisany

 

(literacki) służy komunikowaniu treści nie związanych bezpośrednio z życiem codziennym, a także komunikowaniu o sprawach codziennych w sposób niepotoczny (np. w publicystyce, pismach urzędowych itp.). Wypowiedzi pisane muszą być pełniejsze treściowo od mówionych. Dzięki możności lepszego przemyślenia wypowiedzi pisanych właściwe jest im bardziej ekonomiczne (zwięzłość) i precyzyjne (jasność) wykorzystanie środków językowych. Charakterystyczną cechą tej odmiany języka ogólnego jest rozmaitość składni i duży udział zdań złożonych podrzędnie. Język pisany dysponuje większym zasobem słownictwa (także spoza sfery codzienności), mniejszy jest w nim natomiast udział słownictwa ekspresywnego, wyrazów profesjonalnych, a także regionalizmów.

 

 

 

Czytaj więcej: Uwaga!!! Jesteś Polakiem- Mówisz po polsku??

Impresje nie tylko poetyckie

Lekcje języka polskiego  to nie tylko czytanie i analizowanie literatury, ale także wykorzystywanie do "opisywania" innych technik.  Jednym z nich jest malowanie wiersza. W tym przypadku chodzi o "Czereśnie" J. Tuwima, którego znamy głównie z wierszy dla dzieci takich jak Lokomotywa.

Czereśnie


Rwałem dziś rano czereśnie,
Ciemnoczerwone czereśnie,
W ogrodzie było ćwierkliwie,
Słonecznie, rośnie i wcześnie.

Gałęzie, jak opryskane
Dojrzałą wiśni jagodą,
Zwieszały się omdlewając,
Nad stawu odniebną wodą.

Zwieszały się, omdlewając
I myślą tonęły w stawie,
A plamki słońca migały
Na lśniącej, soczystej trawie.

W tej dziedzinei wykazywała się klasa IIa. Ich interpretacje, tym razem malarskie, możecie obejrzeć sobie w galerii.

Trudniejsze zadanie mieli chłopcy z klasy Ib, którzy mieli narysować komiks do historii opowiedzianej w bajce I.Krasickiego "Czapla, ryby i rak". Musieli się wykazać znajomością tej nowej formy i umiejętnością połączenia obrazu ze słowem. Prace K.Kowalczyka, A.Kuty, Ł.Popiołka ,Cz.Rybki, D.Garbacza zasługują na uznanie, bo świetnie poradzili sobie z zadaniem.

Prace uczniów obu tych klas można obejrzeć także w sali 137. Zapraszamy!!!

Spotkanie z policją

 

Klasy I naszego gimnazjum jak co roku uczestniczyły w spotkaniu z przedstawicielem policji. Uczniowie uzyskali podstawową wiedzę dotyczącą prawnej odpowiedzialności nieletnich.

Siatkówka chłopców - Powiat

28 lutego 2013r reprezentacja naszego gimnazjum wzięła udział w Mistrzostwach Powiatu Puławskiego w piłce siatkowej chłopców. Oprócz nas w turnieju zagrali zwycięzcy trzech turniejów na szczeblu międzygminnym: Nałęczów, Piotrowice i „Piątka” Puławy. W pierwszym meczu z „Piątka”, po opanowaniu początkowej nerwowości wygraliśmy pierwszego seta do 18, drugi był już tylko formalnością – duża przewaga pozwoliła dokonać zmian w składzie, wygrana do 16. Mecz finałowy z Ńałęczowem nie poszedł już tak gładko, drużyna przeciwna zawiesiła poprzeczkę bardzo wysoko, na poziomie od lat nie oglądanym. Mimo niezłej gry nie byliśmy w stanie ich  „ugryźć” z żadnej strony. Zatem tradycji stało się zadość – kolejne WICEMISTRZOSTWO POWIATU a.d. 2013

Czytaj więcej: Siatkówka chłopców - Powiat

Zemsta według Ia

Na lekcjach języka polskiego tuż przed feriami klasa Ia prezentowała swoje talenty aktorskie. Uczniowie zostali podzieleni na grupy, a każda z nich miała wystawić fragment omawianej lektury "Zemsty" A. Fredry. Trzeba przyznać, że wiele ukrytych umiejętności- aktorskich, plastycznych, reżyserskich- drzemie w naszej młodzieży. Przygotowanie inscenizacji było bardzo pracochłonne, ale od czego inwencja!!! Miejmy nadzieję, że za lat kilkanaście zobaczymy niektórych na oskarowej galiMrugnięcie

Kurów 2013

W czwartek, 7 lutego 2013, reprezentacja naszej szkoły w piłce siatkowej chłopców  rozegrała turniej na szczeblu międzygminnym w Kurowie. I to jak rozegrała! Stawką był awans do finałów powiatowych w Nałęczowie, a rywali do pokonania aż z pięciu gmin: Baranów, Kurów, Markuszów, Wąwolnica. Mecz finałowy z Wąwolnicą stał naprawdę na bardzo dobrym poziomie, były mocne zbicia, efektowne obrony, zbicia z „krótkiej” i z drugiej linii. Po przegranym pierwszym secie (do 19) nasza drużyna wyciągnęła właściwe wnioski i potrafiła je zrealizować. Dlatego to my cieszyliśmy się z końcowego sukcesu w tie-breaku (do 13). Jeszcze raz brawo!

A oto auturzy sukcesu - stoją od lewej:   Eryk Chorbot – środkowy, Łukasz Michowski – rozgrywający, Czarek Jóźwicki – przyjmujący, Mateusz Kawka – atakujący, Eryk Joński – środkowy, Kuba Beczek – środkowy,

W przysiadzie: Michał Jaśkowski – przyjmujący, Karol Kozak – zawodnik do zadań specjalnych, Kamil Kowalczyk – Libero, Kryetian Kułaga – rozgrywający.

Więcej artykułów…

  1. Dzień zakochanych
  2. Bezpieczne ferie
  3. Dzień Bezpiecznego Internetu
  4. Podsumowanie semestru
  5. Program stypendialny „Pradolina Wieprza: miejsce na mój biznes”Ta strona używa Cookies. Przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.