Developed in conjunction with Ext-Joom.com

10 lat minęło...

Poniżej znajdują się opracowania przygotowane przez nauczycieli naszej szkoły w skrócie prezentujące to co wydarzyło się przez ostatnie dziesięć lat funkcjonowania szkoły. Obie wersje dostępne do pobrania w formacie pdf.

Historia szkoły

Mija już dziesięć lat, od kiedy w całej Polsce po reformie oświaty powstały gimnazja.Również na terenie gminy Żyrzyn 1 września 1999r. została utworzona nowa jednostka oświatowa. Już w pierwszym roku istnienia zawitał do nas ówczesny Minister Edukacji Narodowej profesor Mirosław Handke. Miało wtedy miejsce uroczyste przekazanie nam gimbusa, który do dziś przewozi młodzież z odległych miejscowości.
Gimnazjum umieszczono w starym,XIX w. dworku rodziny Wesslów położonym w malowniczym parku z bogatym starodrzewiem i stawami.10 lat.... to dobry moment na to, by podsumować nasze dokonania. Początki nie były łatwe. Budynek wymagał remontu, by młodzież mogła się w nim bezpiecznie uczyć i spędzać czas. Pierwszy rocznik 1999/2000 liczył 97 uczniów tworzących cztery
klasy, ich wychowawców, a także pozostałych nauczycieli. W chwili obecnej możemy poszczycić się 808 absolwentami. Przez nasze gimnazjum przewinęło się wiele ciekawychosobowości, zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Każdy z nichzostawił tu kilka lat swojego życia, przekazując innym swojezaangażowanie, serce, wiedzę, doświadczenie; ale teżkorzystając z takich samych wartości dawanych przez innych.Sądzimy, że dominowała i dominuje tu przede wszystkim dobraenergia. Wiemy to od tych, którzy ukończyli szkołę, gdyżspotykamy się z nimi prywatnie i jesteśmy przez nichodwiedzani. Potwierdzają to również wpisy absolwentówzamieszczane w „księdze gości” na szkolnej stronie internetowej.Absolwenci często odwiedzają swoich ulubionych nauczycieli, by pochwalić sięosiągnięciami w nowej szkole, niekiedy zasięgnąć rady lub poprostu, by poczuć atmosferę lat gimnazjalnych, kiedy już niebyli dziećmi, a jeszcze nie osiągnęli dorosłości. Wielu z nichkończy już studia i wraca do nas np. jako praktykanci, część założyła już własne rodziny, pracuje zawodowo, częśćwyjechała za granicę. Po ukończeniu gimnazjum utrzymują sięnawiązane przyjaźnie i kontakty. Naszych absolwentów łącząwspomnienia związane z czasem spędzonym w dworku przyPałacowej 6.W 2009r. rozpoczęto budowę nowego gimnazjum.Mamy nadzieję, Że w następnym roku szkolnym będziemyuczyć się w nowym budynku!Nasz Patron


,,Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali”
Jan Paweł II


Od początku istnienia gimnazjum zastanawialiśmy się,jakie imię powinna nosić szkoła. Chcieliśmy, aby była to postać, która stanie się wzoremmoralnym i duchowym dla nas wszystkich.Wybór został dokonany po konsultacjach z młodzieżą, rodzicami, organem prowadzącym orazwładzami kościelnymi – zdecydowalimy, Że patronem naszej szkoły zostanie Jan Paweł II.W dniu 18 maja 2006 rokuGimnazjum otrzymało imię Jana Pawła II. Tego samego dnia otrzymaliśmy również sztandar szkoły i nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej i portretu Jana Pawła II dokonane przez posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (p.WłodzimierzaKarpińskiego i p. Małgorzatę Sadurską) oraz wicekuratora (p. Marka Błaszczaka). Tablica została następnie poświęcona przez biskupa Ryszarda Karpińskiego. Wszystkie działania zmierzające do nadania imienia, jak również sama uroczystość nie byłaby możliwa bez finansowego wsparcia ze strony ludzi dobrej woli i instytucji wspierających nasze decyzje.Od tego wydarzenia dzień 18 maja jest naszym Dniem Patrona, który obchodzimy bardzo uroczyście. Corocznie społeczność gimnazjum uczestniczy we mszy świętej ku czci Jana Pawła II, po niej następuje część artystyczna, której myślą przewodnią są wybrane, co roku inne, słowa Papieża. Dzięki temu kolejne klasy poznają lepiej Jego sylwetkę, twórczość i naukę. Dążymy do tego, aby Papież Jan Paweł II był wzorcem, a zarazem wyzwaniem dla całej społeczności naszej szkoły.


Uroczystości szkolne i środowiskowe

„(…) A w wychowaniu chodzi głównie o to, ażeby
człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem,
o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał (…)
Żeby również umiał bardziej być nie tylko z drugimi,
ale także  i dla drugich”
Jan Paweł II


W naszej szkole kładziony jest duży nacisk na to, by młodzież mogła się realizować w wielu dziedzinach, rozbudzała w sobie poczucie własnej wartości i przydatności, umiejętnie korzystała zbogatych dóbr kultury i wyrastała w poszanowaniu tradycji kulturowych i narodowych ze szczególnym uwzględnieniem regionu jako małej Ojczyzny. Służyć temu mają m.in. stałe uroczystości o charakterze wychowawczym. Dzięki temu uczniowie stają się ludźmi aktywnymi i twórczymi, potrafiącymi w odpowiedzialny i odważny sposób stawiać sobie cele do realizacji. Wynikiem pracy wychowawczej jest zaangażowanie młodzieży w obchody uroczystości szkolnych i środowiskowych. Działania te wspierają władze samorządowe,Biblioteka Gminna w Żyrzynie oraz Rada Rodziców. 18 maja - Święto Szkoły. Jest to dzień wyjątkowy. Uczestniczymy w uroczystej mszy świętej,wspominamy osobę i nauczanie naszego Patrona. Ogłaszane są wyniki konkursów literackich, plastycznych, wiedzowych dotyczących postaci Jana Pawła II. 16 października - Dzień Papieski obchodzimy w rocznicę wyboru Karola Wojtyły na głowę kościoła katolickiego. Odbywa się wtedy msza święta, podczas której następuje uroczyste ślubowanie uczniów klas I. Od roku 2008r. Dzień Papieski obchodzony jest w ramach uroczystości środowiskowej "Dziedzictwo Ojców”. 11 listopada - Święto Niepodległości - szkoła jest współorganizatorem uroczystości środowiskowej, która gromadzi mieszkańców gminy, księży naszej i sąsiednich parafii, przedstawicieli władz gminnych i powiatowych, a także posłów naszego regionu Jest to lekcja patriotyzmu dla młodzieży oraz czas refleksji nad ludźmi, dzięki którym żyjemy w wolnym kraju. Grudzień - Wigilie klasowe odbywają się ostatniego dnia nauki szkolnej przed przerwą świąteczną. W szkole od rana panuje bożonarodzeniowa atmosfera. Uczniowie wspólnie spędzają czas w swoich klasach. W uroczystym nastroju, przy stołach zastawionych tradycyjnymi potrawami wigilijnymi, mówią o bożonarodzeniowych tradycjach i zwyczajach, śpiewają kolędy, składają sobie życzenia. 6 stycznia - Konkurs Poezji Bożonarodzeniowej pod hasłem ,,..Jest taki piękny, taki inny, tak oczekiwany”. Odbywa się on w ramachKonkursu Kolęd i Pastorałek Biorą w nim udział uczniowie wszystkich szkół naszej gminy. Okres Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku jest okresem szczególnym, niepowtarzalnym, pełnym wspaniałych tradycji, dlatego też konkurs cieszy się popularnością. 2 kwietnia 2005r. to dzień śmierci Papieża. Data ta na stałe wpisała się w Ŝycie szkoły. Wtedy to organizujemy konkurs poetycki ,,Kimże jest On? Niewypowiedziany…”. Dzięki niemu poznajemy twórczość i nauczanie Jana Pawła II. 1 czerwca - Dzień Dziecka tak długo oczekiwany przez wszystkich uczniów. Każdego roku organizujemy to święto w atrakcyjnych formach: festyny z konkurencjami międzyklasowymi i indywidualnymi, rozgrywki sportowe, konkursy plastyczne, muzyczne, literackie związane z różnymi dziedzinami (prawa dziecka, zdrowy styl życia, ekologia, nasz kraj w UEitp.). Dbamy o to, by co roku uatrakcyjnić ten dzień ciekawymi pokazami. Zakończenie nauki przez uczniów klas III to ważne wydarzenie dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli. Mija kolejny istotny etap w życiu młodych ludzi. Trzecioklasiści organizują pożegnanie w formie uroczystego balu gimnazjalnego, dyskoteki poprzedzonej częścią artystyczną nawiązującą do lat nauki w gimnazjum itp.


Biblioteka szkolna

„(…) Ludzie przeżywają życie w sposób prawdziwie ludzki
właśnie dzięki kulturze, której istotnym wyrazemsą sztuka i nauka”
Jan Paweł II

Biblioteka jest miejscem, w którym uczniowie wypożyczają lektury, korzystają z księgozbioru podręcznego, a przede wszystkim pogłębiają swoją wiedzę, rozwijają zainteresowania i pasje oraz spędzają czas wolny. Zbiory biblioteczne sukcesywnie są powiększane i obejmują następujące działy: literaturę piękną, literaturę popularnonaukową, literaturę związana z Patronem Szkoły, literaturę związaną z naszym regionem, książki i pomoce metodyczne, czasopisma, książki w języku angielskim, programy multimedialne, płyty CD, kasety wideo. Od 2006 r. funkcjonuje Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Tworzą je cztery komputery z profesjonalnym, edukacyjnym oprogramowaniem oraz urządzenie wielofunkcyjne, czyli skaner, ksero i drukarka. Dzięki temu uczniowie mogą wyszukiwać informacje, korzystać z zasobów Internetu, a także z edukacyjnych programów multimedialnych. W bibliotece od 2006 r. funkcjonuje Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Tworzą je cztery komputery z profesjonalnym, edukacyjnym oprogramowaniem oraz urządzeniem wielofunkcyjnym, czyli skanerem, ksero i drukarką. Dzięki niemu uczniowie mogą wyszukiwać informacje, korzystać z zasobów Internetu, a także z edukacyjnych programów multimedialnych.


Organizacje działające na terenie


„W was nadzieja, ponieważ wy należycie do przyszłości,
a zarazem przyszłość do was należy.
Nadzieja zaś jest zawsze związana z przyszłością,
jest oczekiwaniem dóbr przyszłych”
Jan Paweł II


Samorząd Uczniowski
Od momentu powstania gimnazjum działał w nim Samorząd Uczniowski. Zadanie, jakie sobie wyznaczył i realizował to przedewszystkim działania na rzecz demokratyzacji szkoły, pomoc uczniom. Samorząd mobilizuje i zachęc młodzież do prac w wolontariacie i udziału w akcjach charytatywnych. Zbierane są wówczas pieniądze i dary rzeczowe: dla Polaków mieszkających na Ukrainie, na potrzeby dzieci z Ogniska Wychowawczego w Puławach, hospicjum w Puławach. Samorząd włącza się do akcji prowadzonych w szkole przez inne organizacje – są to dyskoteki charytatywne, loterie, sprzedaż drobnych upominków, stroików, kartek świątecznych zrobionych na zajęciach. By promować kreatywność i aktywność uczniów urządzane są konkursy plastyczne, poetyckie. Samorząd Uczniowski dba też o tradycje, m.in. o to, by w każde święta na grobach żołnierzy i zmarłych nauczycieli pojawiały się znicze.
Uczniowski Klub Sportowy „Bumerang” Żyrzyn
Uczniowski Klub Sportowy Bumerang powstał w 2003 roku. Jest nie tylko klubem szkolnym, ale zrzesza liczne grono absolwentów. Działania klubu to propagowanie sportu, a także profilaktyka i przeciwdziałanie patologiom wśród młodzieży. Uczniowie mają szansę szlifować swoje umiejętności z zakresu piłki siatkowej plażowej i halowej, lekkoatletyki oraz tenisa stołowego. Siatkówka plażowa to dyscyplina, w której członkowie Bumerangu odnoszą największe sukcesy na szczeblu powiatowym i wojewódzkim.Największą dumą są absolwenci, ich kariery sportowe oraz aktywność w życiu sportowym w środowisku Gminy śyrzyn. Utrzymują kontakt z klubem, służą pomocą w szkoleniu nowych adeptów siatkówki, dzielą się niemałym już doświadczeniem z młodszymi. Od początku opiekunami sekcji są p. Henryk Turbiasz i p. Iwona Kozłowska, którzy prowadzą zajęcia społecznie, również w okresie wakacyjnym. Dwukrotnie zorganizowali zgrupowania zdrowotno-sportowe (Firlej i Kruklanki) finansowane w całości przez klub ze środków pozyskanych z Urzędu Gminy w śyrzynie oraz Urzędu Marszałkowskiego. Na uwagę zasługują sukcesy w następujących dyscyplinach:
· tenis stołowy indywidualny: M. Kuba (I miejsce w powiecie i VIII miejsce w rejonie w 2006r.i 2007r.),
· tenis stołowy drużynowy – I miejsce w powiecie dziewcząt w 2006r. i 2007r.,
· piłka siatkowa halowa – II miejsce dziewcząt w zawodach powiatowych w 2006r. i 2007r., II miejsce chłopców w zawodach powiatowych w 2007r., II miejsce dziewcząt i chłopców w zawodach międzygminnych w 2008r., I miejsce chłopców w turnieju kadetów w Końskowoli oraz II miejsce w turnieju kadetów w Kurowie w 2008r., I miejsce drużyny mieszanej na turnieju gimnazjów z okazji Dnia Papieskiego w Puławach w 2008r., I miejsce chłopców w Turnieju Mikołajkowym w Kurowie w 2008r.,
· lekkoatletyka – II miejsce chłopców w sztafetowych biegach przełajowych w powiecie (2006r.), I miejsce w powiecie, rejonie i województwie P. Korda w pchnięciu kulą, I miejsce w powiecie i w rejonie, IV miejsce w województwie M. Kowalik w rzucie oszczepem, I miejsce w powiecie i rejonie M. Moskal w skoku w dal, I miejsce w powiecie P.Orłowski w biegu na 1000 m. (2007r.), I miejsce J. Szczepaniak i II miejsce K. Kozłowska w rzucie oszczepem w Gimnazjadzie w 2008r.,
· piłka siatkowa plażowa - I miejsce G. Turbiasz w cyklu turniejów Grand Prix Lubelszczyzny, I miejsce M. Kozłowski i K. Szymanek w cyklu turniejów „O puchar Sybilli” w Puławach oraz Lato 2006 w śyrzynie, II miejsce G. Turbiasz w cyklu turniejów Grand Prix Lubelszczyzny 2007(7 turniejów) oraz Lech Beach Volley Piaseczno 2007 (5 turniejów), I miejsce M. Stonio i B. Stonio w turnieju „Zakończenie Lata" w Puławach, awans M. Kozłowskiego do półfinałów Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej w kat. juniorów oraz I miejsce M. Kozłowski w cyklu turniejów Grand Prix Lubelszczyzny 2008, I miejsce pary M.Stonio – B.Stonio w cyklu turniejów puławskich „O Puchar Sybilli”, I miejsce pary Kozłowski – Turbiasz i II miejsce pary Stonio – Stonio w Puławach w Turnieju na Błoniach.
Szkolny Klub PCK „Tratwa”
SK PCK tworzą uczniowie, którzy charakteryzują się altruistyczną i aktywną postawą. Są wrażliwi na los drugiego człowieka, gotowi do niesienia pomocy oraz aktywnie działają dla dobra innych ludzi czy poprawy stanu środowiska naturalnego. Koło propaguje w środowisku szkolnym idee humanitaryzmu i zasad działania czerwonego krzyża oraz promuje zdrowy styl życia. Włącza się w działania organizowane przez fundacje, organizacje, które pomagają osobom będącym w trudnej sytuacji.
Koło biblioteczne
Znaczącą rolę w bibliotece odgrywa koło biblioteczne. Skupia uczniów, którzy z zaangażowaniem włączają się w organizację życia bibliotecznego. Koło przygotowuje: wieczorki poetyckie, apele i konkursy czytelnicze oraz inne uroczystości rozbudzające zainteresowanie literaturą. Każdego roku organizuje spotkanie opłatkowe oraz montaż poetycko-muzyczny poświęcony zwyczajom i tradycjom Świąt Bożego Narodzenia. Na godzinach wychowawczych, lekcjach bibliotecznych, apelach prezentuje biografie i twórczość wybitnych pisarzy i poetów. Aktywnie włącza się w organizację konkursów gminnych i powiatowych: Powiatowy Konkurs Poezji Józefa Czechowicza, Gminny Konkurs Poezji Bożonarodzeniowej i Międzypowiatowy Konkurs Poezji Jana Pawła II. Z okazji obchodów Światowego Dnia Książki przygotowuje apele i konkursy czytelnicze zachęcające do poznawania literatury. W 2005r. koło wzięło udział w obchodach Roku Andersena i z tej okazji prezentowane były utwory baśniopisarza dzieciom klas I-III szkół podstawowych w gminie. Dla członków koła bibliotecznego kontakt z książką to nie tylko obowiązek, lecz także wielka przyjemność i okazja prezentowania swoich zdolności poetyckich, aktorskich, oratorskich. Niektórzy podejmowali tu pierwsze próby poetyckie np. Bartek Kamola, Michał Tokarski, Klaudia Chabros, Ewa Ziarek, Katarzyna Szymczak, Paulina Rułka.
Szkolny Klub Europejski „Euroentuzjaści”
Mottem przewodnim Klubu są słowa Jana Pawła II: „Nową jedność Europy, jeżeli chcemy, by była ona trwała, winniśmy budować na tych duchowych wartościach, które ją kiedyś ukształtowały, z uwzględnieniem bogactwa i różnorodności kultur i tradycji poszczególnych narodów”. kultur i tradycji poszczególnych narodów”., klub przygotowuje montaże słowno-muzyczne prezentujące zwyczaje świąteczne w wybranych państwach UE, konkursy, audycje poświęcone obchodom Dnia Europejskiego, włącza się w organizację życia szkoły. Klub co roku bierze udział w zjazdach Szkolnych Klubów Europejskich, podczas których wymienia doświadczenia, poszerza wiedzą na temat Unii Europejskiej. „Euroentuzjaści” współpracują z Klubem Europejskim przy Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Świdniku. Biorą udział w organizowanych tam spotkaniach, debatach i konkursach, podczas których gościem specjalnym był poseł do Parlamentu Europejskiego prof. Zbigniew Zaleski. 
Drużyna harcerska.
Od roku 2006 działa drużyna harcerska „Gordion”. Harcerze aktywnie uczestniczą w życiu szkoły i miejscowości, są widoczni w wielu akcjach i imprezach (np.„Sprzątanie Świata”). Biorą udział w uroczystościach gminnych i środowiskowych (np. Święto Niepodległości). Fundusze na obozy, rajdy, biwaki, wycieczki harcerze pozyskują poprzez różnorodne akcje np. 1 listopada - akcja „Znicz” (sprzedaż zniczy), czy teŜ kwestowanie w supermarketach. Drużyna spotyka się na zbiórkach i zajęciach. Są to zajęcia na siłowni, aerobik, nauka gry w szachy, na gitarze, klub filmowy, zajęcia z języka angielskiego, wyjazdy na basen, zajęcia komputerowe w Szkolnym Centrum Informacyjnym. Drużyna współpracuje ze skautami francuskimi, dzięki czemu uczniowie biorą udział w wymianie młodzieży. Organizowane są wyjazdy do Paryża i w Alpy Francuskie. Harcerze dwukrotnie gościli skautów francuskich w Polsce. Nasi harcerze realizują z nimi wspólne projekty, angażując się na rzecz wspólnot lokalnych. Podejmują różne zadania po to, by lepiej zrozumieć świat poprzez poznawanie kultur i języka innych narodów.


Klasa integracyjna

"Człowiekowi niepełnosprawnemu,
jak każdej innej osobie słabej  należy dopomóc,
aby stał się  twórcą własnego życia"
Jan Paweł II

Integracyjny system kształcenia i wychowania polega na maksymalnym włączaniu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do placówek oświatowych umożliwiających im dorastanie i naukę w gronie zdrowych rówieśników. Do takich placówek zalicza się nasze gimnazjum. Oddział integracyjny istnieje od roku szkolnego 2008/2009. W systemie integracyjnym wszyscy mają równe szanse uczestnictwa w życiu społecznym. Zarówno "zdrowi", jak i niepełnosprawni uczą się tolerancji, akceptacji, otwartości na potrzeby innych, odpowiedzialności, a także życzliwości i wyrozumiałości. W klasie integracyjnej gimnazjum zapewnia młodzieży możliwie optymalne warunki rozwoju, uwzględniając specyfikę ich trudności oraz dając moŜliwość stymulowania ich mocnych stron.Sukcesy uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żyrzynie

„Nie  lękajmy się celów w życiu,
które będą wymagały trudu i wysiłku”
Jan Paweł II

Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w wielu dziedzinach. Kosztuje to dużo wysiłku i pracy zarówno nauczycieli, jak i uczniów, ale warto, gdyż mamy się czym pochwalić. Uczniowie wykazują się swoimi umiejętnościami, uzdolnieniami, talentami w konkursach na szczeblach zarówno gminnym, powiatowym, jak i wojewódzkim. Spotykamy się z pozytywnymi opiniami na temat wysokiego poziomu przygotowania merytorycznego, prezentowanych przez nich prac, działań. Na szczególną uwagę zasługują uczniowie biorący udział w konkursach przedmiotowych ogłaszanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. W zmaganiach szkolnych uczestniczy duża grupa młodzieży, która chce sprawdzić swoje możliwości. Części z nich udaje się dotrzeć do etapu międzyszkolnego. Do etapu wojewódzkiego dotarło trzech uczniów, z których jeden został laureatem: Historia: finaliści – Przemysław Wawer, Łukasz Sułek
Fizyka: Michał Karpiński – laureat.
Wyróżniamy się także w następujących dziedzinach:  Konkursy językowe – niemalże corocznie nasi uczniowie zajmują czołowe miejsca w Gminnym Konkursie Językowym oraz Gminnym Konkursie Poezji i Piosenki Obcojęzycznej. Potrafimy się dobrze zaprezentować w konkursach recytatorskich i literackich. Wysokie umiejętności interpretacji tekstów sprawiają, że nasi podopieczni często zostają laureatami i zajmują wysokie pozycje w wewnętrznych i zewnętrznych konkursach jak np. Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji ks. Jana Twardowskiego, Powiatowy Konkurs Poezji Józefa Czechowicza, Gminny Konkurs Poezji Bożonarodzeniowej, Powiatowy Konkurs Poezji „..gdy myślę Ojczyzna...”, Międzypowiatowy Konkurs Poezji i Prozy o Tematyce Wiejskiej, Powiatowy Konkurs Poezji ks. Jana Twardowskiego, Międzypowiatowy Konkurs Poezji Jana Pawła II, Mały Konkurs Recytatorski, Puławski Turniej Krasomówstwa i Recytacji pod patronatem Prezydenta Miasta Puławy 2007r. ,,Witaj Majowa Jutrzenko”, Powiatowy Przegląd Poezji i Prozy Niepodległościowej, Międzygimnazjalny Konkurs Młodych Talentów ,,Ach lubelskie, jakie piękne..”, Powiatowy konkurs ,,Poetycki apel pamięci …o Niepodległą”, Międzypowiatowy Konkurs Poezji Religijnej, Powiatowy Konkurs Literacki pt. ,,Ona pierwsza pokazała mi księżyc”. Szczególnie wyróżnający się uczniowie to: Radosław Trzcionkowski, Kamil Solis, Grzegorz Kruk, Mateusz Grzegorczyk, Anika Skrzypiec, Monika Stalęga, Klaudia Chabros, Ewa Ziarek, Anna Rybak, Monika Kozak, Monika Grzelak. Młodzież ma możliwość zaprezentowania swoich umiejętności wokalnych podczas kolejnych edycji Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek. Różnorodność zainteresowań gimnazjalistów ujawnia się także w dziedzinie informatyki. Uczniowie przygotowują prezentacje multimedialne, filmy promocyjne na konkursy organizowane przez różne instytucje. Wynikiem ich zaangażowanie w tej dziedzinie jest dotarcie do półfinału Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Internecie Dialnet Masters uczniów: Mateusza Fijałkowskiego, Michała Karpińskiego, Bartosza Kuty, Macieja Siedlca. Praca z uczniami w dziedzinie profilaktyki sprawia, że angażują się w konkursy, przedsięwzięcia na terenie szkoły i poza nią. Mogą swoją wiedzę i umiejętności zaprezentować na wielu płaszczyznach. Przedstawiciele naszej szkoły rokrocznie zajmują pierwsze miejsca w międzygimnazjalnym konkursie dotyczącym profilaktyki uzależnień (w kategoriach: konkurs wiedzy, plastyczny, literacki oraz prezentacja multimedialna). Na uwagę zasługują osiągnięcia Joanny Leśko, Katarzyny Wiejak, Marty Kwit, Katarzyny Szymczak, Wioletty Mizury. Uczniowie zajmują także czołowe miejsca w konkursie organizowanym przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Puławach z zakresu poradnictwa zawodowego i aktywizacji zawodowej młodzieży pt. „Wiem, czego chcę i jak to osiągnę”. Nasze Gimnazjum na przestrzeni 10 lat może poszczycić się wieloma sukcesami sportowymi. Dyscypliny, w których się wyróżniamy, to piłka siatkowa, lekkoatletyka, tenis stołowy. Potwierdzeniem jest liczba medali zdobywanych przez naszych uczniów na szczeblu powiatowym, rejonowym i wojewódzkim.


Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień


„(…) Należy zatem chronić zdrowie i troszczyć  się o nie, pojmując je
jako fizyczno-psychiczną i duchową równowagę człowieka.
Niszczenie zdrowia przez uleganie różnym  formom nieładu  (…),
jest poważnym przewinieniem moralnym i społecznym.”
Jan Paweł IISzkoła jest odpowiedzialna za podejmowanie działań w dziedzinie promocji zdrowia. Dostarcza dzieciom podstawowych informacji na jego temat. Wypracowuje właściwe postawy i wartości mogące w przyszłości wpłynąć na wybór stylu życia. Prowadzone działania mają na celu zwrócenie uwagi wszystkich członków szkolnej społeczności na zagrożenia dla naszej młodzieży, jakie niesie ze sobą współczesny świat i – jak mawiał Jan Paweł II – „cywilizacja używana”. Od roku 2003 w szkole organizowane są festyny integracyjne pod hasłami: Żyj zdrowo, nie pal!” „Alkohol kradnie wolność...” „Nie pijemy alkoholu – cieszymy się swoją młodością”, ,,Dziękuję, nie piję” ,,Mikołajkowa promocja zdrowia” „Zimowa promocja zdrowia – żyj zdrowo!” Wśród wielu korzyści wynikających z opisywanych działań ważne jest, iż uczniowie już na początku nauki w Gimnazjum ujawniają swoje umiejętności i talenty (np. wokalne, literackie,plastyczne). Festyny integrują społeczność szkolną i uczestniczące w nich szkoły. Zwracają uwagę na ważne problemy takie jak: palenie papierosów, sięganie po alkohol czy inne używki. Ważna jest również promocja szkół, kształtowanie postaw twórczych poprzez eksponowanie pomysłowości i sukcesów uczniów. Każdego roku szkolnego w związku ze Światowym Dniem AIDS realizujemy apele, konkursy wiedzowe, gazetki, audycje oraz godziny wychowawcze związane z tą tematyką. Dzięki tym działaniom uczniowie zyskują wiedzę o zagrożeniach współczesnego świata. W roku 2005 zorganizowaliśmy  Paradę Trzeźwości. W przemarszu ze szkoły do centrum śyrzyna wzięli udział uczniowie wszystkich klas niosąc transparenty i hasła. Naszym celem było zwrócenie uwagi mieszkańców gminy na ważny problem społeczny, jakim jest uzależnienie od alkoholu. W 2006r. kampania odbyła się pod hasłem - „Zachowaj trzeźwy umysł”.Program profilaktyki i zdrowotny to także zajęcia sportowe, rozgrywki, białe szkoły (nauka jazdy na nartach), jak również organizacja wypoczynku młodzieży w okresie wakacji. Chcemy, aby nasza młodzież realizowała założenia dotyczące zdrowego stylu życia, umiała aktywnie spędzać wolny czas oraz prezentowała asertywną postawę w stosunku do czyhających na nich zagrożeń.

Nasze sukcesy sportowe


„Przez dar sportu człowiek ćwiczy  swoje ciało, rozum i  wolę,
uznając, że każda z tych władz jest darem Stwórcy.”
Jan Paweł II


Nasze Gimnazjum na przestrzeni 10 lat może poszczycić się wieloma sukcesami sportowymi. Potwierdzeniem ich jest liczba medali zdobywanych przez uczniów na szczeblu powiatowym, rejonowym i wojewódzkim. Dyscypliny, w których się wyróżniamy  to piłka siatkowa, lekkoatletyka, tenis stołowy.

Medaliści zawodów wojewódzkich

KAROL SZYMANEK - brązowy medalista w rzucie oszczepem (Biała Podlaska, 2004r.),
PAWEŁ KORDA - srebrny medalista w pchnięciu kulą (Zamość,2006r.),
2006r.),
KAMILA KOZŁOWSKA - srebrna medalistka w rzucie oszczepem (Zamość, 2009r.).

Finaliści zawodów wojewódzkich:

Joanna Kopińska - IX miejsce w tenisie stołowym (Łucka, 2001r.),
Zuzanna Szczepaniak, Joanna Kwit – VII miejsce w badmintonie (Zamość, 2001r.),
Przemysław Osiak - X miejsce w rzucie oszczepem(Zamość,2003),
Agnieszka Wiejak - XII miejsce w biegu na 100 m (Zamość,2003),
Kamil Fijałkowski - V miejsce w biegu na 1000 m (Biała Podlaska,2004),
Ewa Krawczak - XII miejsce w rzucie oszczepem (Biała Podlaska,2004),
Maciej Moskal - XI miejsce w skoku w dal (Biała Podlaska, 2004r.),
Marta Rułka - IX miejsce w biegu na 600 m (Zamość,2006),
Marlena Kowalik - VI miejsce w rzucie oszczepem(Zamość,2006),oraz IV miejsce w rzucie oszczepem(Zamość,2007),
Jakub Szczepaniak - IV miejsce w rzucie oszczepem(Zamość,2009),
Przemysław Kozak - VI miejsce w rzucie oszczepem(Zamość,2009),

Nasza szkoła może się również poszczycić medalistami zawodów rejonowych w:

· rzucie oszczepem (Karol Szymanek, Jakub Szczepaniak, Marlena Kowalik, Przemysław Osiak, Ewa Krawczak, Kamila Kozłowska, Przemysław Kozak),
· biegu na 1000 m (Kamil Fijałkowski),
· biegu na 100 m (Agnieszka Wiejak),
· biegu na 600 m (Magdalena Rułka),
· skoku w dal (Maciej Moskal),
· pchnięciu kulą (Paweł Korda),
· tenisie stołowym (Magdalena Kuba).

Medaliści zawodów powiatowych

· biegi na 100 m, 300 m, 600m, 1000 m i 2000 m – Kamil Fijałkowski, Magdalena Rułka,Agnieszka Wiejak, Kamil Matras, Marta Rułka, Mateusz Krzysztoń, Paweł Gruda, Kinga Cieśla, Kamil Matras,
· rzut oszczepem - Ewa Krawczak, Jakub Szczepaniak, Marlena Kowalik, Przemysław Osiak,Przemysław Kozak, Karol Szymanek, Beata Szlendak, Kamila Kozłowska, Aleksandra Filus,
· tenis stołowy - Joanna Kopińska,Magdalena Kuba, Cezary Jankowski, Zuzanna Szczepaniak,Kinga Cieśla, Cezary Jankowski,
· pchnięcie kulą - Paweł Korda, Sławomir Rułka, Magdalena Janusz, Mateusz Mikos,
· skok w dal - Paweł Kopeć,Grzegorz Sarzyński, Dominika Lipnicka.

Najważniejsze osiągnięcia drużynowe nasza młodzież zdobyła w dyscyplinach: badminton (dziewczęta i chłopcy), sztafetowe biegi przełajowe (dziewczęta i chłopcy), tenis stołowy (dziewczęta i chłopcy), piłka siatkowa (dziewczęta i chłopcy), piłka nożna, lekkoatletyka (biegi na 100m, 1000 m, skok wzwyż, rzut oszczepem, skok w dal).

Podróże kształcą


Otwórzcie granice państw,
systemów ekonomicznych i politycznych,
szerokie dziedziny kultury,
cywilizacji, rozwoju! Nie bójcie się!
Jan Paweł II


Szkoła to nie tylko nauka, ale także miejsce, gdzie zawiązują się przyjaźnie, toczy się wymiana myśli, poglądów, szukanie wzajemnych inspiracji, ale też zabawa połączona z poznawaniem nowych miejsc, ludzi, zwyczajów. Nie zawsze jest to możliwe w szkole, gdzie krótkie przerwy nie dają wielu sposobności do budowania zażyłości. Jest to realizowane przede wszystkim podczas rajdów, wycieczek - wszystkiego, co wiąże się ze wspólnym spędzaniem czasu. Tradycją naszej szkoły stały się rajdy integracyjne do malowniczego Koziego Boru, a także do pobliskiego rezerwatu Piskory. Dla wielu gimnazjalistów jest to również sposobność poznania pięknych miejsc w gminie. Uczniowie kilkakrotnie w ciągu trzyletniego pobytu w szkole wyjeżdżają na spektakle teatralne. Kontakt z kulturą rozwija wyobraźnię, wrażliwość, jest również sposobem na przyjemne spędzenie wolnego czasu. Podobne cele towarzyszą nauczycielom organizującym kilkudniowe wycieczki krajowe lub zagraniczne. Wkładamy wiele wysiłku w to, aby były to wyjazdy atrakcyjne i nie wymagające wysokich nakładów finansowych. Sami szukamy sponsorów, dofinansowania w różnych instytucjach, jesteśmy organizatorami wycieczek od początku do końca, unikając pośredników. Dzięki zaangażowaniu wielu wychowawców udało się wyjechać z dużymi grupami młodzieży do Ustki, Jarosławca, na Roztocze, do Kotliny Kłodzkiej, za granicę - na Słowację, w Alpy, do Paryża, Wiednia, Włoch. Każdy taki wyjazd dostarczał niezapomnianych wrażeń.

Instytucje i organizacje współpracujące i wspierające działalność Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żyrzynie


Od początku istnienia nasza szkoła aktywnie i systematycznie współpracuje z organizacjami i instytucjami z terenu gminy, powiatu, a także województwa. Są to:

· Urząd Gminy w Żyrzynie,
· Urząd Marszałkowski w Lublinie (Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej),
· Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Żyrzynie,
· Społeczne Towarzystwo Oświatowo - Kulturalne Gminy Żyrzyn,
· Redakcja lokalnego wydawnictwa: „Gościniec Żyrzyński”,
· Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”,
· Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach,
· Biblioteka Gminna w Żyrzynie,
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Puławach,
· Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrzynie,
· Komenda Powiatowa Policji w Puławach,
· Posterunek Policji w Żyrzynie,
· Sąd Rejonowy w Puławach III Wydział Rodzinny dla Nieletnich,
· Poradnia Profilaktyki i Terapii MONAR w Puławach,
· Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach,
· Hospicjum,
· Młodzieżowe Centrum Kariery w Puławach,
· Powiatowy Urząd Pracy w Puławach,
· Mobilne Centrum Informacji Zawodowej OHP w Lublinie,
· Lubelski Zarząd Okręgowy PCK w Lublinie,
· KRUS,
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
· Centrum Interwencji Kryzysowej w Puławach,
· Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
· Gimnazja noszące imię Jana Pawła II (Rodzina Jana Pawła II).

Współpraca obejmuje wszystkie aspekty działalności szkoły i jest nieodzowna w realizowaniu przez szkołę celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Uczniowie naszej szkoły dzięki wsparciu ww. instytucji biorą aktywny udział w uroczystościach środowiskowych, konkursach, przeglądach, zawodach, festynach nie tylko na terenie gminy, ale również powiatu. Mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań, pasji. W efekcie współpracy trwającej od lat młodzież czuje się w szkole bezpiecznie, uzyskuje potrzebną pomoc i wsparcie, jest przygotowana do podjęcia trafnych życiowych decyzji.


Twórczość uczniów –pierwsze próby poetyckie


Wśród wielu utworów poetyckich autorstwa naszych uczniów na uwagę zasługuje wiersz Klaudii Chabros, laureatki I Międzygimnazjalnego Konkursu Młodych Talentów „Ach lubelskie, jakie piękne…” w Klementowicach, marzec 2008r.

RUSZYŁY GWIAZDY NAD ZIEMIĄ
KSIĘŻYC ZATAŃCZYŁ
WYBUCHŁO I OBSYPAŁO PERŁAMI
CIEMNE DUSZ LUDZKICH ZNAMIONA
WYROSŁY WIĘC ZIARNA LUDZKOŚCI
NA ZIEMI OD BOGACTW CZARNEJ
PTAKI ROSIŁY KROPLAMI
ROSA ŚPIEWAŁA PTAKOM
LUDZIE W CISZY PRACOWALI
NAD WIOSKĄ HUCZAŁA NOC CIEMNA
ONI SIĘ BALI
Z POMRUKÓW WESTCHNIEŃ WZBIERAŁ POTOK MARZEŃ
CIEMNI I MOKRZY WCIĄŻ PRACOWALI
NAD WIOSKĄ LUBELSKĄ
RUSZYŁO
TAŃCZYŁO
WYBUCHŁO... ISKRZYŁO
... USPOKOIŁO PERŁAMI
LUD MAŁY
WDZIĘCZNY
ZACHICHOTAŁ GRUSZKAMI
W WIOSCE
CUDOWNYCH MARZEŃ


Uczniowie naszej szkoły piszą wiersze również po angielsku. Oto jeden z nich:

FUTURE DREAM

You’re asking, what’s my dream..
Hm…. Let’s see
It’s a year or ten, but later
But I’ll still the same
Like in the computer game
The scenery is changing but
I’m still there standing
The time is ticking, flows past us
I want to find the raw to get into the line
And climb up knowledge mountains
As high as the Tower
Grow up, do something special
unforgotten and useful
and I step down
and die, but I be old
so don’t cry
M.M.


Gimnazjum im.Jana Pawła II
ul. Pałacowa 6
24-100 Puławy
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.gimnazjumzyrzyn.pl
tel.: (81) 88 09 003


Opracowanie publikacji:

Bożena Madoń
Jolanta Prończuk
Magdalena Głowacka
Beata Matyjanka
Robert BiskupTa strona używa Cookies. Przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.