Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Projekt ,,Wzmocnienie tożsamości kulturowej i aktywności obywatelskiej mieszkańców Lubelszczyzny"

Projekt ,,Wzmocnienie tożsamości kulturowej i aktywności obywatelskiej mieszkańców Lubelszczyzny" dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kurowie realizuje Projekt ,,Wzmocnienie tożsamości kulturowej i aktywności obywatelskiej mieszkańców Lubelszczyzny". Projekt został dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Projekt jest realizowany od IX do XI  2013r. do 2013r., na terenie województwa lubelskiego.

 

Celem generalnym Projektu jest pielęgnowanie tożsamości kulturowej mieszkańców Lubelszczyzny poprzez wzrost wiedzy i aktywności kulturowej i obywatelskiej".

 

 

W ramach Projektu realizowane są następujące działania:

 

Działanie 1. Usługi doradcze

Działanie 2. Szkolenie ,,Dziedzictwo kulturowe Lubelszczyzny w edukacji i działalności społecznej"

Działanie 3. Wyjazdy edukacyjno-kulturalne

Działanie 4. Konkursy dla dzieci i młodzieży

 

 

 

W każdej z wybranych 44 szkół zostaną zrealizowane następujące działania:

  • Szkolenie dla Nauczycieli ,,Dziedzictwo kulturowe Lubelszczyzny w edukacji i działalności społecznej"
  • Wyjazd edukacyjno-kulturalny dla 42 uczniów.

Udział w projekcie jest nieodpłatny, za wyjątkiem wyjazdów edukacyjno-kulturalnych dla uczniów (koszt 15,00 zł od jednego ucznia).

W trakcie szkolenia przeznaczonego dla Nauczycieli otrzymają Państwo atrakcyjne materiały szkoleniowe.

Dla opiekunów uczniów w trakcie  wyjazdu przewidziane wynagrodzenie.

Rekrutacjia do Projektu jest prowadzona na podstawie Regulaminu i trwa do 15 czerwca 2013r.

Warunkiem zgłoszenia do Projektu jest poprawne i kompletne wypełnienie Formularza zgłoszenia szkoły oraz przesłanie go pocztą na adres: Stowarzszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras, ul. Fabryczna 15, 20-301 Lublin.

 

Wyboru placówek dokona Zespół Rekrutacyjny. Kryteria wyboru:

  • kolejność zgłoszeń (decyduje data wpływu do Stowarzyszenia)
  • lokalizacja (w pierwszej kolejności wybierana jest 1 placówka z jednej gminy, w przypadku wolnych miejsc może być zakwalifikowana kolejna placówka z danej gminy do maksimum 3 placówek)
  • złożenie deklaracji dotyczącej aktywnego zaangażowania się w realizację projektu (zaznaczenie odpowiedzi ,,TAK" na Formularzu zgłoszeniowym)

 

Szkolenie ,,Dziedzictwo kulturowe Lubelszczyzny w edukacji i działalności społecznej"

 

Szkolenie jest skierowane do nauczycieli 44 placówek oświatowych zakwalifikowanych do udziału w Projekcie. Udział w szkoleniu jest nieodpłatny.

 Tematyka szkolenia: walory dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny szczególnie cenne w edukacji, przykłady wartościowych w procesie edukacyjnym, programów i miejsc wyjazdów szkolnych, działalność obywatelska  w swerze kultury i dziedzictwa narodowego, wolontariat.

 Szkolenia zostaną przeprowadzone do grudnia 2013r., w terminie uzgodnionym z placówką. Czas trwania szkolenia: 1,5 godziny. Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe oraz certyfikaty uczestnictwa.

 

 Wyjazdy edukacyjno-kulturalne


Jednodniowe wyjazdy autokarowe gł. do teatrów, filharmonii i muzeów w Lublinie, Zamościu, Kazimierzu Dolnym, Puławach. Miejsce wyjazdu, tematyka, termin zostaną dostosowane do potrzeb placówki szkolnej. Wyjazdy zostaną zorganizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym m.in. opieka pilota, ubezpieczenie NNW uczestników). Wyjazdy są przeznaczone dla uczniów placówek zakwalifikowanych do udziału w Projekcie.

Do każdej placówki zostanie zorganizowany 1 wyjazd dla 42 dzieci. Nabór uczestników wyjazdu dokonuje placówka.Ta strona używa Cookies. Przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.