Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Rajdy rowerowe

W Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żyrzynie działa sekcja rowerowa. Założycielami której są nauczyciele wychowania fizycznego. Wyjazdy organizowane są w soboty. W okresie jesiennym – odbyły się trzy wyjazdy ( wycieczka rowerowa Doliną Wieprza, wycieczka rowerowa do Gołębia oraz wycieczka do Koziego Boru). Uczestnicy wycieczek to uczniowie klas IA, IB ( 8 dziewcząt i 8 chłopców). Dystans jaki pokonywali uczniowie to średnio 50 kilometrów. Podczas rajdów młodzież miała możliwość zwiedzania nieznanych dotąd zakątków naszego regionu, podziwiać piękne krajobrazy i co ważne, integrować się z rówieśnikami przy wspólnym przygotowywaniu ognisk, które stały się atrakcją owych wyjazdów. Uczniowie musieli sami zorganizować  i rozpalić ognisko oczywiście wszystko w miejscach do tego celu przygotowanych i pod czujnym okiem opiekunów. Po przerwie zimowej wyjazdy zostają wznowione. Planowanych jest sześć wyjazdów m.in. 5 kwietnia do Końskowoli, do Dęblina, Sobieszyna, Gołębia, Kośmina i Kazimierza Dolnego. W załączniku znajduje się szczegółowy harmonogram wyjazdów oraz program szczegółowy zajęć.

 

Wstęp

Program został stworzony w celu uatrakcyjnienia form spędzania czasu wolnego. Młodzież zamieszkująca tereny wiejskie nie ma wielkiego wyboru, jeżeli chodzi o możliwości ciekawego spędzania wolnego czasu. Wyjście do kina, na basen wiąże się z dodatkowymi problemami  i kosztami. Pozostaje telewizja, komputer. Program proponuje im ruch na świeżym powietrzu, możliwość rozwijania zainteresowań sportowych i turystycznych, forsuje przekonanie, że aktywność ruchowa powinna być utożsamiana ze zdrowiem. Dlatego tak ważne jest zaszczepienie w uczniach chęci do aktywnego uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej. Celem tego programu jest wychowanie młodego pokolenia tak, by dążyło do bycia kimś zdrowym, sprawnym, umiejącym organizować swój wolny czas, czerpiącym z tego radość życia i motywację do działania.

Jazda na rowerze to jedna z najlepszych form aktywności. Regularne przejażdżki przynoszą wymierne efekty zdrowotne, gdyż zwiększają wydolność organizmu. W krótkim czasie poprawia się ogólna sprawność fizyczna, sylwetka nabiera harmonijnych kształtów – co w przypadku nastolatków ma ogromne znaczenie. Przejażdżka to świetny relaks  i skuteczny sposób na rozładowanie napięcia. Może być okazją aby aktywnie spędzić czas z rówieśnikami. Jazda na rowerze, jak z resztą każda forma aktywności fizycznej powoduje, że w organizmie rośnie poziom endorfin, a to sprawia, że poprawia się samopoczucie.

Rower to także świetny środek lokomocji, w każdej chwili można się zatrzymać, odpocząć, zachwycić widokiem. Dzięki niemu uczniowie mogą naprawdę poznać uroki swojej „małej ojczyzny”.

 

 

 

 

 1. III.              Zadania
 2. Stwarzanie warunków do kształtowania zdrowego stylu życia.
 3. Stworzenie uczniom sprzyjających warunków do poznawania własnego regionu
  w aspekcie przyrodniczym, geograficznym, historycznym, kulturowym.
 4. Skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach.
 5. Efektywne współdziałanie w zespole i pracy w grupie.

II. Cel edukacyjne

 1. Kształtowanie zdrowego stylu życia.
 2. Przygotowanie uczniów do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.
 3. Inspirowanie do poznawania własnego regionu w aspekcie przyrodniczym, krajobrazowym, historycznym, kulturowym.
 4. Nabywanie umiejętności poruszania się na szlakach, turystycznych, korzystania
  z przewodników, informatorów itp.
 5. Popularyzacja turystyki rowerowej zdrowej i ekologicznej formy wypoczynku.
 6. Spędzanie wolnego czasu w kontakcie z naturą.
 7. Kultura uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej.
 8. Gromadzenie, porządkowanie i selekcjonowanie  zebranych informacji.

Cele szczegółowe

- Wytworzenie u ucznia nawyku aktywności ruchowej indywidualnej i zespołowej poprzez systematyczne uczestnictwo w zajęciach opartych na:

 • naturalnych formach ruchu prowadzonych na świeżym powietrzu w różnych warunkach pogodowych
 • poznawaniu możliwości swojego organizmu
 • poznawaniu własnych uzdolnień motorycznych
 • rozładowywaniu napięć i energii nagromadzonej podczas pobytu w szkole
 • kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole, akceptacji siebie i innych
 • poszukiwanie barier swoich możliwości
 • wyrobienie poczucia odpowiedzialności za drugiego człowieka

- Wykształcenie w uczniu poczucia, że może i musi natychmiast pomóc człowiekowi w stanie bezpośredniego zagrożenia życia

- Nauczanie zasad pierwszej pomocy przedmedycznej

-Wpajanie zasad bezpieczeństwa na drogach

-Zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania się podczas wysiłku fizycznego

- Kształcenie nawyków odpowiedniego ubierania się w zależności od pogody i rodzaju wykonywanych czynności

-Uczenie się korzystania z różnych źródeł wiedzy: przewodników, map, Internetu itp.

- Ćwiczenie umiejętności pracy z mapą

-Poszerzanie wiedzy o swoim regionie i wybranych regionach Polski

III. Treści nauczania

 1. Podstawowe wyposażenie roweru. Eksploatacja i konserwacja roweru.
 2. Zasady i przepisy ruchu drogowego obowiązujące rowerzystę.
 3. Ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne naszego regionu.
 4. Czytanie i posługiwanie się mapą w terenie.
 5. Walory  przyrodnicze, krajobrazowe naszego regionu. Ślady historii.
 6. Główne zabytki przyrody i architektury w regionie.
 7. Różne formy relaksu (m. in. Obcowanie z kulturą).

 

 

Data
(rrrr-mm-dd)
Rodzaj usługiMiejsce realizacji usługiGodziny prowadzenia usługiLiczba godzinKod szkoleniaTemat zajęćImię i nazwisko treneraLiczba uczestników
MiejscowośćUlica i nrOd godz.Do godz.
26.10.2013 r.Sekcja rowerowa24-103 Żyrzynul.Tysiąclecia 140/A    9.0014.157_Wycieczka rowerowa doliną Wieprza (Żyrzyn- Śniadówka -Baranów-Korzeniów , Sarny ,Bobrowniki , Niebrzegów, Borysów,Żyrzyn)Monika Pokora, Tomasz Bielawski16
09.11.2013Sekcja rowerowa24-103 Żyrzynul.Tysiąclecia 140/A9.0014.157_Wycieczka rowerowa  do Gołębia ( Żyrzyn ,Borysów , Bałtów, Zakłady Azotowe , Gołąb , Niebrzegów , Żyrzyn)Monika Pokora, Tomasz Bielawski16
16.11.2013Sekcja rowerowa24-103 Żyrzynul.Tysiąclecia 140/A9.0014.157_Wycieczka rowerowa do Koziego Boru (Żyrzyn , Wola Osinska, Kozi Bór , Chrząchówek , Sielce ,Wola Osińska , Żyrzyn)Monika Pokora, Tomasz Bielawski16
05.04.2014Sekcja rowerowa24-103 Żyrzynul.Tysiąclecia 140/A9.0014.157_Wycieczka rowerowa do Końskowoli (Żyrzyn , Wola Osińska, Sielce , Końskowola ,Młynki , Wronów , Osiny  ,Żyrzyn)Monika Pokora, Tomasz Bielawski16
12.04.2014Sekcja rowerowa24-103 Żyrzynul.Tysiąclecia 140/A9.0014.157_Wycieczka rowerowa do Sobieszyna (Żyrzyn , Żerdź , Baranów , Sobieszyn ,Jeziorzany , Michów , Gródek , Karczunek Śniadówka , ŻyrzynMonika Pokora, Tomasz Bielawski16
10.05.2014Sekcja rowerowa24-103 Żyrzynul.Tysiąclecia 140/A9.0012.004 Wycieczka rowerowa do Kośmina (Żyrzyn , Borysów , Jaworów , Parafianka , Kosmin, Parafianka  , Skrudki ,Żerdź , ŻyrzynMonika Pokora, Tomasz Bielawski16
24.05.2014Sekcja rowerowa24-103 Żyrzynul.Tysiąclecia 140/A9.0014.157 Wycieczka rowerowa do Kazimierza Dolnego ( Puławy , Bochotnica , Kazimierz Dolny ,Bochotnica , PuławyMonika Pokora, Tomasz Bielawski16
07.06.2014Sekcja rowerowa24-103 Żyrzynul.Tysiąclecia 140/A9.0014.157 Wycieczka rowerowa do Dęblina ( Puławy, Wysokie Koło , Borki , Dęblin , Bobrowniki , Niebrzegów , Borysów , ŻyrzynMonika Pokora, Tomasz Bielawski16
14.06.2014Sekcja rowerowa24-103 Żyrzynul.Tysiąclecia 140/A9.0014.157 Wycieczka rowerowa do Kurowa ( Wola Osińska , Kozi Bór , Kurów , Barłogi choszczów , Bronisławka , Kotliny , ŻyrzynMonika Pokora, Tomasz Bielawski16

                                                                               Opracowali: Monika Pokora

                                                                                                            Tomasz BielawskiTa strona używa Cookies. Przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.