Developed in conjunction with Ext-Joom.com

"POSTAW NA MĄDROŚĆ - POZNAJ SWOJE PRAWA!"

Lubelski Ośrodek Samopomocy wraz z Powiatami: Puławskim i Ryckim serdecznie

KONKURS WIEDZY PRAWNEJ I OBYWATELSKIEJ

- POWIAT PUŁAWSKI (GMINY: PUŁAWY, ŻYRZYN)

 

REGULAMIN KONKURSU  WIEDZY PRAWNEJ I OBYWATELSKIEJ

organizowanego w ramach seminarium

„Postaw na mądrość – Poznaj swoje prawa!”

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

I.1. Regulamin określa zasady organizacji i przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Konkurs wiedzy prawnej i obywatelskiej dla szkół ponadgimnazjalnych z powiatu ryckiego”.

I.2. Pomysłodawcą i Organizatorem Konkursu są: Lubelski Ośrodek Samopomocy w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Rykach.

I.3. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz członkowie młodzieżowych organizacji pozarządowych z terenu powiatu ryckiego. Każda instytucja zgłasza 2-osobowy zespół reprezentacyjny. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

II. CEL KONKURSU

 

Poszerzanie i pogłębianie świadomości prawnej młodzieży.

 

III. ZAKRES WIEDZY

 

Materiały pomocnicze z dziedziny prawa, w zakresie objętym konkursem, udostępnione zostaną przez organizatorów instytucjom, które zgłosiły akces do konkursu, niezwłocznie po potwierdzeniu przez Organizatora faktu zakwalifikowania się do konkursu.

 

IV. ZASADY ORGANIZACYJNE

 

Informacje dotyczące organizacji będą publikowane na bieżąco na stronie www.poznajprawa.pl, zwanej dalej stroną internetową, w zakładce Seminaria (bezpośredni link http://www.poznajprawa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=19).

 

IV. ETAPY KONKURSU

 

ETAP I:  PRZYSTĄPIENIE DO KONKURSU

 1. W konkursie mogą wziąć udział reprezentanci szkół ponadgimnazjalnych oraz młodzieżowych organizacji pozarządowych z terenu powiatu ryckiego, które złożą/prześlą formularze zgłoszeniowe w terminie do dnia 1 października 2013 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Formularze znajdują się na stronie internetowej www.poznaj.prawa.pl w zakładce Seminaria (bezpośredni link http://www.poznajprawa.pl/index.phpoption=com_content&view=article&id=62&Itemid=19).
 2. Wraz z zawiadomieniem o zakwalifikowaniu się do Konkursu, Organizator przesyła w formie elektronicznej/ papierowej materiały pomocnicze dla uczniów z zakresu tematycznego objętego Konkursem.
 3. W formularzu, oprócz innych informacji, konieczne jest podanie imienia i nazwiska oraz kontaktu do Koordynatora Konkursu, reprezentującego daną instytucję w zakresie jej uczestnictwa w Konkursie. Deklaracja powinna zostać wydrukowana i podpisana przez dyrektora szkoły/osoby reprezentujące organizację, a następnie zeskanowana i odesłana na ww. wymieniony adres mailowy.
 4. Informację o zakwalifikowaniu się do Konkursu Organizatorzy prześlą drogą e-mailową w dniu 7 października 2013 r. na podane w formularzu zgłoszeniowym adresy e-mail Koordynatorów Konkursu, reprezentujących instytucje, które w podanym wyżej terminie przesłały formularze zgłoszeniowe.
 5. Każda z zakwalifikowanych instytucji do dnia 8 października zgłosi na adres
  e-mailowy Organizatorów
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 2 – osobową reprezentację młodzieży, która weźmie udział w Konkursie.
 6. Zgłoszenie szkoły/organizacji do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody dyrektora szkoły/Zarządu organizacji na udział w konkursie.
 7. Koordynator Konkursu odpowiada za uzyskanie pisemnej zgody opiekunów prawnych młodzieży na: udział w Konkursie (w tym na wyjazd na seminarium w Rykach, którego częścią programową jest niniejszy Konkurs) oraz przetwarzanie danych osobowych do celów Konkursu, zgodnie ze wzorem dostarczonym przez Organizatorów i jest zobowiązany do ich przechowywania.

 

ETAP II: PRZYGOTOWANIE DO KONKURSU

 1. Uczestnicy przygotowują się do konkursu w oparciu o dostarczone przez organizatora w wersji papierowej i/lub elektronicznej materiały.
 2. Każda z instytucji biorących udział w konkursie będzie miała opiekuna – radcę prawnego, pomagającego w przygotowaniu się do Konkursu. Nazwiska doradców wraz z kontaktami zostaną przesłane przez Organizatorów Koordynatorom Konkursu razem z zawiadomieniem o zakwalifikowaniu się do Konkursu.Ta strona używa Cookies. Przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.