Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Od wiedzy do kompetencji

Od wiedzy do kompetencji - projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

Europejski Fundusz Społeczny program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty poddziałanie:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych dziedzina:

nauka i edukacja

 

 Celem projektu jest wzrost i rozwój kompetencji kluczowych. Prowadzone dotychczas tradycyjne zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów są realizowane w formie interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych rozwijających kompetencje kluczowe. Projekt zakłada prowadzenie zajęć z wykorzystaniem innowacyjnych metod eksperymentu, lekcji otwartych, muzealnych, prezentacji multimedialnych.

  

Lp.

Imię nazwisko prowadzącego

Tytuł zajęć

 1.

p.I.Szulikowska- Tomaszewska

„widziane oczami dziadka i wnuka,, -

 j. polski

 2.

p.E.Skawińska-Baj

laboratorium młodego odkrywcy –biologia”

 3.

p.A.Grzęda

widziane oczami dziadka i wnuka” -historia

 4.

p.K.Jóźwiak

„laboratorium młodego odkrywcy –fizyka chemia

 

matematyka dla klas trzecich

 5.

p.J.Olszak Mazurek

„laboratorium młodego odkrywcy –geografia”

 

„widziane oczami dziadka i wnuka”

 6.

p.B.Matyjanka

„widziane oczami dziadka i wnuka”

 7.

p.A.Leńczowska

„widziane oczami dziadka i wnuka”

 8.

p.J.Rułka

Matematyka

 9.

p.R.Biskup

Zajęcia fotograficzne

 10.

p.I.Saran

j. angielski

 11.

p.M.Głowacka

j. angielski

 12.

p.Z.Marzec

,,widziane oczami dziadka i wnuka,,

- historia

 13.

p.M.Pokora

co 3 tygodnie

turystyka rowerowa

 14.

p.L.Zahorodna

Warsztaty muzyczno-wokalne

 

Warsztaty taneczne

 15.

p.T.Bielawski

co 3 tygodnie

turystyka rowerowa

 16.

p.H.Turbiasz

Piłka siatkowa chłopców

 

Piłka siatkowa dziewcząt

 

 

 

 Ta strona używa Cookies. Przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.