Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Projekty UE

"POSTAW NA MĄDROŚĆ - POZNAJ SWOJE PRAWA!"

Lubelski Ośrodek Samopomocy wraz z Powiatami: Puławskim i Ryckim serdecznie

KONKURS WIEDZY PRAWNEJ I OBYWATELSKIEJ

- POWIAT PUŁAWSKI (GMINY: PUŁAWY, ŻYRZYN)

 

REGULAMIN KONKURSU  WIEDZY PRAWNEJ I OBYWATELSKIEJ

organizowanego w ramach seminarium

„Postaw na mądrość – Poznaj swoje prawa!”

 

Czytaj więcej: "POSTAW NA MĄDROŚĆ - POZNAJ SWOJE PRAWA!"

Gmina Żyrzyn - Gminą Równego dostępu do Internetu

Gmina Żyrzyn - Gminą Równego dostępu do Internetu - Gmina Żyrzyn we wrześniu wdrożyła projekt w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa 8. - Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”.

„Gmina Żyrzyn – gminą równego dostępu do Internetu”.

Celem Projektu było zapewnienie dostępu do Internetu dla 30 gospodarstw domowych z terenu Gminy Żyrzyn zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. W ramach Projektu gospodarstwa domowe otrzymały laptopy wraz z oprogramowaniem i dostęp do Internetu za który nie będą płacić przez okres dwóch lat. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu w pierwszej kolejności zostali zakwalifikowani uczniowie szkół dla których Gmina Żyrzyn jest organem prowadzącym. Nasza szkoła została wyposażona w 12 zestawów komputerowych, 3 laptopy, 2 bezprzewodowe routery, urządzenie wielofunkcyjne Sprzęt został zainstalowany w pracowni komputerowej i służy uczniom.

Od wiedzy do kompetencji

Od wiedzy do kompetencji - projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

Europejski Fundusz Społeczny program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty poddziałanie:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych dziedzina:

nauka i edukacja

 

 Celem projektu jest wzrost i rozwój kompetencji kluczowych. Prowadzone dotychczas tradycyjne zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów są realizowane w formie interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych rozwijających kompetencje kluczowe. Projekt zakłada prowadzenie zajęć z wykorzystaniem innowacyjnych metod eksperymentu, lekcji otwartych, muzealnych, prezentacji multimedialnych.

  

Lp.

Imię nazwisko prowadzącego

Tytuł zajęć

 1.

p.I.Szulikowska- Tomaszewska

„widziane oczami dziadka i wnuka,, -

 j. polski

 2.

p.E.Skawińska-Baj

laboratorium młodego odkrywcy –biologia”

 3.

p.A.Grzęda

widziane oczami dziadka i wnuka” -historia

 4.

p.K.Jóźwiak

„laboratorium młodego odkrywcy –fizyka chemia

 

matematyka dla klas trzecich

 5.

p.J.Olszak Mazurek

„laboratorium młodego odkrywcy –geografia”

 

„widziane oczami dziadka i wnuka”

 6.

p.B.Matyjanka

„widziane oczami dziadka i wnuka”

 7.

p.A.Leńczowska

„widziane oczami dziadka i wnuka”

 8.

p.J.Rułka

Matematyka

 9.

p.R.Biskup

Zajęcia fotograficzne

 10.

p.I.Saran

j. angielski

 11.

p.M.Głowacka

j. angielski

 12.

p.Z.Marzec

,,widziane oczami dziadka i wnuka,,

- historia

 13.

p.M.Pokora

co 3 tygodnie

turystyka rowerowa

 14.

p.L.Zahorodna

Warsztaty muzyczno-wokalne

 

Warsztaty taneczne

 15.

p.T.Bielawski

co 3 tygodnie

turystyka rowerowa

 16.

p.H.Turbiasz

Piłka siatkowa chłopców

 

Piłka siatkowa dziewcząt

 

 

 

 

"Szkoły równych szans w Gminie Żyrzyn"

Projekt realizowany od dnia 01.11.2009r. do dnia 30.04.2010r. przez Gminę Żyrzyn/Samorządową Administrację Placówek Oświatowych w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Podziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Od 1 grudnia 2009 r. w trzech szkołach podstawowych oraz w gimnazjum na terenie Gminy Żyrzyn rozpoczęły się zajęcia dla uczniów w ramach programu „Celem głównym projektu jest wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych  uczniów z terenu Gminy Żyrzyn. Projekt realizowany będzie  do końca kwietnia 2011 r.

W naszej szkole do pracy przy projekcie zaangażowało się 20 nauczycieli (pracowników tej szkoły),

Nauczyciele zaoferowali szeroki wachlarz zajęć dla uczniów z różnymi potrzebami
i zainteresowaniami;

zajęcia sportowe (piłka siatkowa ,pływanie, turystyczno-rekreacyjne)

zajęcia powtórzeniowe dla klas trzecich (j. polski, matematyka, fizyka, chemia, biologia,

j. angielski, geografia )

ponadto odbywać się będę zajęcia teatralne ,muzyczno -wokalne ,preorientacja zawodowa

zaplanowane zostały wyjazdy do teatr Bufo ,Studio. Roma  do Warszawy

zaplanowano wyjazdy na mecze  piłki siatkowej  do Łodzi

W ramach projektu szkoła została wyposażona  w telewizor, odtwarzacz DVD, radioodtwarzacz CD, zakupiono sprzęt sportowy,

Projekt ,,Wzmocnienie tożsamości kulturowej i aktywności obywatelskiej mieszkańców Lubelszczyzny"

Projekt ,,Wzmocnienie tożsamości kulturowej i aktywności obywatelskiej mieszkańców Lubelszczyzny" dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kurowie realizuje Projekt ,,Wzmocnienie tożsamości kulturowej i aktywności obywatelskiej mieszkańców Lubelszczyzny". Projekt został dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Projekt jest realizowany od IX do XI  2013r. do 2013r., na terenie województwa lubelskiego.

 

Celem generalnym Projektu jest pielęgnowanie tożsamości kulturowej mieszkańców Lubelszczyzny poprzez wzrost wiedzy i aktywności kulturowej i obywatelskiej".

 

Czytaj więcej: Projekt ,,Wzmocnienie tożsamości kulturowej i aktywności obywatelskiej mieszkańców Lubelszczyzny"

Program Stypendialny dla młodzieży "Pradolina Wieprza - miejsce na mój biznes"

 

 

  
GRUPY_DO_ZAJEC.doc
plan_zajec.doc
  
Sz_Rybak.pptx
Michowski_P_Furtak.pptx
K_Doktor_I_Walaszek.pptx
Antek_Szczepaniak.pptx
A_Szaruga_G_Jankowska.ppt
A_Rybak.pptTa strona używa Cookies. Przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.