Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Zdrowie i profilaktyka - Aktualności

 

AktualnościArchiwum
„(…) Należy zatem chronić zdrowie i troszczyć się o nie, pojmując je

jako fizyczno-psychiczną i duchową równowagę człowieka.

Niszczenie zdrowia przez uleganie różnym formom nieładu (…),

jest poważnym przewinieniem moralnym i społecznym.”

Jan Paweł II
 

 

Styl życia, profilaktyka i zachowania zdrowotne kształtują się pod wpływem wzorców wychowania w rodzinie, szkole i społeczeństwie.Istotą naszego podejścia do profilaktyki i zdrowia jest uświadomienie młodzieży, że oni sami podejmują decyzje i wybory! My nauczyciele mamy im w tym pomóc. Wybory te dotyczą m.in. zachowań zdrowotnych, a więc tego, jak się odżywiamy, wypoczywamy, jesteśmy aktywni fizycznie, czy palimy tytoń, nadużywamy alkoholu, leków. Chcemy informować młodzież o negatywnych skutkach nałogów, uzależnień, zachęcać do alternatywnych form spędzania wolnego czasu i sposobów rozwiązywania problemów i trudności, a także kształtowania pozytywnych postaw w czasie wolnym od nauki.

 

W naszej szkole jednym z ważnych działań jest wychowanie prozdrowotne, profilaktyka kontaktów z używkami, profilaktyka agresji i przemocy, dążenie do zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim członkom szkolnej społeczności.  Działania te zawarte są w Szkolnym Programie Profilaktyki. Waktywny sposób przeciwdziałamy zjawiskom agresji i przemocy, dążymy do tego, by eliminować wulgaryzmy ze słownictwa uczniów, wskazujemy na kulturalne sposoby rozładowywania napięć czy stresu i radzenie sobie z problemami bez sięgania po używki.

 

 

ROK SZKOLNY 2015/2016

25 stycznia 2016 r . w naszej szkole odbyły się spektakle profilaktyczne w wykonaniu aktorów teatru „Kurtyna” z Krakowa. Klasy II obejrzały „Bumerang”, a klasy I – „Światełko w tunelu”.

Przedstawienie „Bumerang” porusza temat godności człowieka, szacunku innych ludzi. Zwraca uwagę społeczności na narastający problem cyberprzemocy, szantażowania i poniżania ludzi poprzez rozpowszechnianie w sieci obraźliwych treści, zdjęć czy amatorskich filmów. Zjawisko to odnoszące się do przemocy psychicznej może prowadzić do silnej depresji. Spektakl ostrzega przed zawieraniem przypadkowych znajomości i pokazuje tragiczne w skutkach konsekwencje wynikające z upojenia alkoholowego.

Widowisko „Światełko w tunelu” porusza problem przemocy i agresji w szkole wśród dzieci i młodzieży. Opowiada historię dziewczyny, która na własnej skórze doświadczyła przemocy zarówno w domu, jak i szkole. Sfrustrowana ciągłymi upokorzeniami przenosi swoją złość i agresję na kolegów, bije ich, wyłudza pieniądze, jest niegrzeczna w stosunku do nauczycieli. Pojawiają się problemy z nauką. Jej kłopot i zmiany w zachowaniu zauważa dyrektor szkoły, który przełamuje nieufność dziewczyny i stara się jej pomóc. Na szczęście wszystko dobrze się kończy - aby uświadomić młodym ludziom, że jeżeli mają problemy i nie potrafią ich sami rozwiązać, mogą zawsze liczyć na pomoc osoby dorosłej.

Oba spektakle zostały wśród uczniów odebrane z dużym zainteresowaniem.

 

4 grudnia 2015 r. już po raz czternasty odbył się profilaktyczny festyn integracyjny, tym razem pod hasłem „Postaw na zdrowie”. Wzięli udział uczniowie klas pierwszych gimnazjum i klas szóstych szkół podstawowych z Żyrzyna, Osin i Skrudek wspierani przez swoich wychowawców oraz dyrektorów.

            Festyn odbył się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Żyrzynie. Celem było m.in. promowanie zdrowego stylu życia, w tym propagowanie zdrowego odżywiania, uczenie przyrządzania zdrowych posiłków, popularyzacja aktywności fizycznej oraz wysiłku intelektualnego, promowanie życzliwości, przyjaźni i koleżeństwa, integracja szkół  i klas. 

            Uczestnicy festynu rywalizowali ze sobą w konkurencjach sportowych, zręcznościowych, plastycznych i wiedzowych. Konkurencje sportowe to np. „Skacząca skakanka”, „Piramidy” czy „Bezpieczna jazda na rowerze”. Tematyka dotycząca zdrowego odżywiania przewijała się w poszczególnych zadaniach. Uczniowie odnajdowali błędy ortograficzne w przygotowanym dla nich tekście (konkurencja „Zdrowe odżywianie od strony ortografii”), wypełniali krzyżówkę, wykonywali plakaty czy też odpowiadali na pytania znajdujące się w balonikach, które należało przebić. Dużym zainteresowaniem cieszyła się m. in. konkurencja „Mam talent”, w której uczniowie prezentowali swoje zdolności i pasje. Mogliśmy podziwiać talenty muzyczne, sportowe, taneczne czy pokaz umiejętności fryzjerskich. Jednym z zadań było także przygotowanie przez poszczególne klasy zdrowych ciasteczek. Uczniowie udowodnili, że słodycze mogą być zdrowe, a przy tym smaczne.

            Zmagania konkursowe oceniała komisja w składzie: p. Monika Strzelec i p. Dorota Czekirda z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Puławach oraz p. Bożena Madoń – nauczyciel bibliotekarz Gimnazjum w Żyrzynie. Nagrodami dla zwycięzców i wszystkich uczestników były kosze świeżych owoców.

Festyn uatrakcyjniały prezentacje i krótkie filmy dotyczące zdrowego odżywiania, a także  poczęstunek – zdrowe kanapki i przekąski przygotowywane przez uczniów z klas II gimnazjum. Ponieważ festyn odbył się tuż przed mikołajkami, uczestników odwiedził święty Mikołaj, który rozdawał grzecznym dzieciom prezenty

W tym roku najwięcej punktów i  I miejsce zdobyła klasa Ic z Gimnazjum w Żyrzynie, II miejsce klasa VIa ze Szkoły Podstawowej w Żyrzynie, a III miejsce klasa VI ze Szkoły Podstawowej w Osinach.

Gratulujemy!!!

(zdjęcia w galerii)

 

1 grudzień – Dzień Walki z AIDS

Uczniowie wysłuchali audycji w radiowęźle, odbył się szkolny konkurs wiedzy dotyczący AIDS i HIV.

Wyniki konkursu:

I miejsce – Dominika Cieśla IIIa

II miejsce – Olga Ziarek IIb

III miejsce – Jakub Garbacz IIc

Gratulujemy!!!

 

W I semestrze w naszej szkole odbyły się szkolenia prowadzone przez terapeutów Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w ramach rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła: udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach, placówkach w zakresie profilaktyki uzależnień”.Były to spotkania terapeuty uzależnień z uczniami (klasy I – po 1 godzinie, klasy II i III po 2 godziny),  szkolenie dla nauczycieli oraz dla rodziców.  Tematyka obejmowała zagrożenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych.

 

Wykonane zostały  gazetki (pedagog szkolny, PCK): „Jak po wakacjach wrócić do szkoły?”, „Papierosy są  szkodliwe”, „Czy potrafisz się uczyć?”, stała gazetka  dla rodziców „Gdzie szukać pomocy?”, działalność czerwonokrzyska, Dzień Młodzieży PCK, Międzynarodowy Dzień Walki Z AIDS, Dzień  Transplantologii.

 

19 listopada 2015 r. dwie uczennice naszej szkoły brały udział w V edycji Wojewódzkiego  Konkursu Antytytoniowego "Nikotynie NIE!" w Zespole Szkół nr 1 w Puławach. Konkurs odbył się w 3 kategoriach: wiersz, test wiedzy, forma teatralna. Zasięgiem obejmował gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne województwa lubelskiego. Celem konkursu było uświadomienie uczniom oraz rodzicom negatywnych skutków wynikających z palenia papierosów.

Nasza uczennica Klaudia Korpysa z klasy IIIb uzyskała II miejsce w kategorii wiersz.

Gratulujemy!

Więcej informacji znajdziecie na stronie Zespołu Szkół nr 1 w Puławach

http://www.zs1.pulawy.pl/index.php/2014-12-29-10-03-50/2014-12-28-07-43-52/nikotynienie

Honorowy patronat nad Konkursem objęli: prof. Witold Zatoński - specjalista chorób wewnętrznych, kierownik Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii w Warszawie, prezes Fundacji "Promocja Zdrowia"; Lubelski Kurator Oświaty p. Krzysztof Babisz; Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie; Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Puławach; Starosta Puławski p. Witold Popiołek, Prezydent Miasta Puławy –p. Janusz Grobel.

 

19 listopada 2015 r. obchodziliśmy Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu. Przypada on zawsze w trzeci czwartek listopada. W naszej szkole tego dnia wyeksponowane zostały gazetki na temat szkodliwości palenia tytoniu, mitów związanych z paleniem, a także radzenia sobie w sytuacji presji rówieśniczej. Dla uczniów klas pierwszych przygotowano montaż słowno-wizualny, który przedstawili drugoklasiści pod kierunkiem p. Jolanty Prończuk i p. Ewy Skawińskiej-Baj. Omówiono główne substancje, które zawiera dym tytoniowy, ich działanie na organizm, podkreślano, iż substancje te zawarte są w każdym papierosie bez względu na cenę, firmę, wygląd opakowania, reklamę. Prezentowany montaż uzupełniały ciekawe krótkie filmy, prezentacje i zdjęcia. Poruszony został także problem palenia biernego. Na koniec starsi uczniowie apelowali do młodszych kolegów i koleżanek, aby potrafili obronić się w sytuacjach presji ze strony rówieśników.

(zdjęcia w galerii)

 

 

ROK SZKOLNY 2014/2015

 

Od 15 do 19 czerwca  w szkole odbywały się dni profilaktyki. W tym czasie zaplanowaliśmy różnorodne działania, które miały na celu przede wszystkim:

 • dostarczenie wiedzy na temat uzależnienia od alkoholu i narkotyków, ich działania na organizm młodego człowieka,
 • propagowanie zdrowego stylu życia i postaw prozdrowotnych,
 • przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym – agresji, przemocy, ukazywanie społecznie akceptowanych sposobów radzenia sobie z agresją,
 • rozważanie faktów i mitów dotyczących alkoholizmu,
 • kształtowanie postaw sprzyjających podejmowaniu racjonalnych decyzji związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych,
 • pokazanie możliwości poszukiwania dobrego życia bez pomocy alkoholu.

 

Podczas szkolnych dni profilaktyki odbyły się następujące działania:

 1. Konkurs na gazetkę klasową pt. „Nie palę, nie piję, nie biorę”. Najlepsze gazetki wykonali uczniowie z klas: IIa, IIb i IIIa.
 2. Spotkania klas I i II z terapeutą uzależnień puławskiego MONARu (na temat przeciwdziałania uzależnieniom, skutki zażywania substancji psychoaktywnych w aspekcie zdrowotnym, społecznym, prawnym i psychicznym).
 3. Przygotowane zostały gazetki: „Alkohol szkodzi”, „Alkohol – to nie dla mnie”, wyeksponowano wiersze uczniów (opracowane na różne konkursy profilaktyczne w ostatnich latach).
 4. Montaż słowno-wizualny „Alkohol – to nie dla mnie” dla klas I i II.
 5. Spektakle profilaktyczne dla uczniów wszystkich klas w wykonaniu teatru „Kurtyna” z Krakowa -  „Uwierz w siebie” (klasy I i IIa) oraz „Układ zamknięty” (klasy III i IIb). Spektakle poruszały problemy np. wpływu alkoholu i używek na tworzące się patologie wewnątrz wspólnoty rodzinnej, ryzyka uzależnień związane ze stosowaniem ogólnodostępnych środków farmakologicznych,   budowania i dbałości o więzi rodzinne. Przedstawiono zagrożenia dla zdrowia wynikające z biernego palenia nikotyny. Programy wzbogacono profesjonalną scenografią i nagłośnieniem. Zagrano je z humorem i przejmującym realizmem.

(zdjęcia w galerii)

 

W marcu 2015 r. uczniowie naszego gimnazjum  po raz kolejny uczestniczyli  w powiatowym konkursie profilaktycznym  „Jestem świadomy -  jestem bezpieczny” adresowanym  do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Organizatorami byli nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Puławach. Honorowy Patronat objął Starosta Powiatu Puławskiego i Prezydent Miasta Puławy.

Cele konkursu:

 • kształtowanie wśród uczniów właściwych postaw i zachowań prozdrowotnych,
 • wzbogacenie i usystematyzowanie wiedzy o HIV i AIDS.,
 • pogłębienie wiedzy na temat mechanizmów uzależnienia, prawd i mitów o alkoholu,  narkotykach i nikotynie, wpływu używek na organizm człowieka,
 • zwrócenie uwagi na zachowania alternatywne dla spożywania alkoholu i zażywania   narkotyków.

Konkurs odbywał się w czterech  kategoriach: literackiej (wiersz), plastycznej (plakat), multimedialnej (prezentacja) i wiedzy (test). Uczestniczyło w nim łącznie 14 uczniów naszej szkoły. Warto zauważyć, że wśród laureatów w kategorii szkoły ponadgimnazjalne – także byli nasi absolwenciJ  Uroczyste podsumowanie uświetniły występy artystyczne (recytacje, piosenki), a także prezentacje nagrodzonych prac (plakaty, wiersze, prezentacje multimedialne).

Nasi uczniowie odnieśli w konkursie znaczące sukcesy:

KATEGORIA: TEST WIEDZY

I miejsce (ex aequo) Karolina Kozak IIa oraz  Dominika Cieśla IIa

II miejsce – Mateusz Szaruga IIa

KATEGORIA: PLAKAT

III miejsce – Kinga Grzegorzak IIIa

Gratulujemy!!!

(zdjęcia w galerii)

 

 W związku z przypadającym w dniu 21 listopada Dniem Rzucania Palenia Tytoniu:

 • przygotowany został montaż słowno-wizualny dla uczniów klas I poświęcony szkodliwości palenia papierosów,
 • przygotowano gazetkę na temat szkodliwości palenia tytoniu, mitów związanych z paleniem, a także radzenia sobie w sytuacji presji rówieśniczej,
 • podczas zebrań rodzice mogli zaopatrzyć się w ulotki dotyczące różnorodnych zagrożeń (uzależnienia m.in. od papierosów, jak rzucić palenie, uzależnienie od alkoholu, dopalacze, a także problematyka przemocy, informacje o tym, gdzie szukać pomocy itp.),
 • uczniowie klas I obejrzeli film edukacyjny „Nikotyna – legalny narkotyk”.

(zdjęcia w galerii)

 

Dwoje uczniów brało udział 20.11.2014r. w IV edycji Wojewódzkiego Konkursu Antytytoniowego "Nikotynie Nie!" zorganizowano w ZS nr 1 w Puławach. Konkurs odbył się w 3 kategoriach: plakat, wiedza, forma teatralna. Zasięgiem obejmował gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Łącznie w konkursie uczestniczyli uczniowie z ponad 20 szkół. W kategorii test wiedzy I miejsce uzyskał Daniel Kułaga z klasy IIIa, a w kategorii: plakat - II miejsce zajęła Adrianna Szaruga z IIIa.

(zdjęcia w galerii)

 

W I semestrze odbyły się spotkania z pracownikami policji:

ü  17.11.2014 r. uczniowie klas I uczestniczyli w spotkaniu z pracownikami Komendy Powiatowej Policji w Puławach (prawna odpowiedzialność nieletnich, problem cyberprzestępczości, zasady bezpiecznego korzystania z internetu oraz telefonii komórkowej),

ü  20.11.2014 r. spotkanie rodziców uczniów klas I oraz II z przedstawicielami policji - prawna odpowiedzialność nieletnich, jakie niebezpieczeństwa mogą grozić dzieciom, jak się przed nimi ustrzec, jak należy bezpiecznie korzystać z internetu i telefonów komórkowych.

 

Ponadto eksponowane są aktualne gazetki (pedagog szkolny, PCK) – m.in.:  „Jak po wakacjach wrócić do szkoły?”, „Gdzie szukać pomocy w trudnych sytuacjach (uzależnienia, przemoc)?”, „Palenie jest szkodliwe”, „Jak się uczyć?”, „Czy Internet i gry komputerowe są bezpieczne?”, „Alkohol szkodzi!”, „Alkohol – to nie dla mnie”, „Bezpieczne wakacje”.

 

 Wcześniejsze wydarzenia

  

Dnia 5.06.2014 r. w Zespole Szkół Technicznych w Puławach odbyło się podsumowanie konkursu „Jestem świadomy - Jestem bezpieczny”. Łącznie wzięło w nim udział 8 szkół gimnazjalnych i 9 ponadgimnazjalnych z Puław i powiatu puławskiego. Konkurs składał się z kilku kategorii: literackiej (wiersz), plastycznej (plakat), multimedialnej (prezentacja) i wiedzy (test). Imprezę uatrakcyjniły: występ grupy teatralnej z Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6 z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Puławach oraz solistek z Zespołu Szkół Technicznych.

Nasi uczniowie osiągnęli sukcesy:

 • konkurs literacki (wiersz) - wyróżnienie: Magdalena Kozak IIIb
 • konkurs plastyczny (plakat) - II miejsce: Dominika Wawer IIIa, wyróżnienie: Weronika Pyszczak IIIc

Gratulujemy!

 

 

6.12.2013 r. zorganizowany został w naszej szkole już XII Festyn Integracyjny pod hasłem „Wszyscy reagujmy na przemoc”. Wzięli w nim udział uczniowie klas pierwszych gimnazjum oraz klas szóstych szkół podstawowych w Żyrzynie, Osinach oraz w Skrudkach. Impreza odbyła się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Żyrzynie. Festyn, jak co roku, miał charakter konkursowy. Problematyka dotyczyła przemocy i agresji, dostrzegania tych zjawisk, reagowania i zapobiegania ich negatywnym skutkom.

Wybór tej tematyki nie był przypadkowy. O przemocy słyszymy niemal co dzień, media zasypują nas  informacjami, nadal też wiele osób ulega różnym mitom związanym z agresją i przemocą. Młodzież jest szczególnie narażona na to zjawisko, dlatego tak ważne jest nagłaśnianie tej problematyki i zapobieganie jej w każdy możliwy sposób.


Prowadzący festyn zwracali uwagę na to, iż wyśmiewanie lub izolowanie mogą być czasem bardziej bolesne niż bicie. Podkreślali, że przemoc to niesprawiedliwość, krzywda i cierpienie drugiej osoby i nie powinna mieć miejsca szczególnie w szkole!

Uczniowie rywalizowali m.in. w konkurencjach

 • sprawdzających wiedzę - np.„Przemoc od strony ortografii”,
 • sprawność fizyczną - np. „Piramidy gimnastyczne”, „Skacząca skakanka”
 • plastycznych - plakat "Co możemy zrobić, aby w naszych szkołach nie było agresji i przemocy?"

Uczniowie również zastanawiali się, co można, a czego nie powinno się publikować w Internecie (konkurencja ”Jestem bezpieczny w Internecie”), a także analizowali podawane im stwierdzenia związane z przemocą i agresją np. obgadywanie kogoś to nie przemoc, przemoc jest wtedy, gdy są widoczne ślady, jeśli ktoś jest bity, to znaczy, że na to zasłużył itd.  Wśród konkurencji znalazła się „Bezpieczna jazda na rowerze” – zadaniem uczestników było pokonanie wyznaczonego odcinka w jak najdłuższym czasie.

Dużą popularnością cieszy się co roku konkurencja „Mam talent”.  Biorą w niej udział uczniowie, którzy chcą zaprezentować swoje zdolności, pasje, zainteresowania, talenty, osiągnięcia i hobby. W tym roku mogliśmy podziwiać m.in. popisy wokalne kilku uczestników, grę na akordeonie czy umiejętności w żonglowaniu piłką nożną.

W czasie przerw między konkurencjami wszyscy mogli obejrzeć krótkie filmy profilaktyczne, prezentacje i ciekawe spoty dotyczące zjawiska przemocy czy radzenia sobie z agresją.

Na festyn przybyli dyrektorzy szkół: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żyrzynie – p. wicedyr. Iwona Szulikowska-Tomaszewska, Szkoły Podstawowej w Żyrzynie - p. dyr. Katarzyna Majkutewicz, Szkoły Podstawowej w Osinach – p. dyr. Sławomir Seredyn. W komisji oceniającej zmagania uczniowskie pracowały: p. Monika Strzelec i p. Dorota Czekirda z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Puławach i p. Bożena Madoń – nauczyciel bibliotekarz.

Największą ilość punktów zgromadziła klasa Ib Gimnazjum w Żyrzynie (I miejsce), II miejsce zajęła klasa VI b ze Szkoły Podstawowej w Żyrzynie, a III - klasa Ia Gimnazjum.

Szczególne podziękowania kierujemy do Urzędu Gminy w Żyrzynie, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Puławach, Banku Spółdzielczego w Żyrzynie oraz Galerii Zielona w Puławach za pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia.

 

 

 

21 listopada obchodzimy Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu. Przypada on zawsze w trzeci czwartek listopada.

W naszej szkole tego dnia wyeksponowane zostały gazetki na temat szkodliwości palenia tytoniu, mitów związanych z paleniem, a także radzenia sobie w sytuacji presji rówieśniczej.

Rodzice podczas odbywającego się tego dnia zebrania mogli zaopatrzyć się w różnorodne ulotki dotyczące różnorodnych zagrożeń (uzależnienia m.in. od papierosów, jak rzucić palenie, uzależnienie od alkoholu, dopalacze, a także problematyka przemocy, informacje o tym, gdzie szukać pomocy itp.).

Uczniowie klas I obejrzeli film edukacyjny „Nikotyna – legalny narkotyk”. Dla klas I przygotowany został także montaż słowno-wizualny, który przedstawiły uczennice z klasy IIIb pod kierunkiem p. Jolanty Prończuk i p. Ewy Skawińskiej-Baj. Uczniowie dowiedzieli się m.in., iż dym tytoniowy składa się z prawie 4000 związków chemicznych, z czego ponad 40 to związki rakotwórcze. Omówiono główne substancje, które zawiera dym tytoniowy – nikotyna, tlenek węgla (czad), substancje drażniące, substancje smołowate. Substancje te zawarte są w każdym papierosie, bez względu na cenę, firmę, wygląd opakowania, reklamę prasową i telewizyjną. Uczennice poruszyły problem palenia biernego, zwróciły uwagę na to, że powinniśmy bronić siebie i innych przed skutkami biernego palenia i nauczyć się reagować w takich sytuacjach. Dziewczęta apelowały do młodszych kolegów i koleżanek, aby potrafili obronić się w sytuacjach wywierania na nich przez presji. Montaż uzupełniały ciekawe krótkie filmy, prezentacje i zdjęcia.

 

 

Wojewódzki Konkurs Antytytoniowy "Nikotynie Nie!"

21 listopada 2013r. zorganizowano w ZS nr 1 w Puławach III edycję Wojewódzkiego Konkursu Antytytoniowego "Nikotynie Nie!". Konkurs, podobnie jak w latach poprzednich, odbył się w 3 kategoriach: plakat, wiedza, forma teatralna. Zasięgiem obejmował gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Łącznie w konkursie uczestniczyli uczniowie z ponad 20 szkół. Honorowy Patronat nad Konkursem objęli: Kurator Oświaty w Lublinie p. Krzysztof Babisz, Starosta Puławski p. Witold Popiołek, Wójt Gminy Puławy p. Krzysztof Brzeziński, Prezydent Miasta Puławy p. Janusz Grobel, Fundacja "Promocja Zdrowia” p. prof. Witold Zatoński, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Puławach.

W kategorii plakat II miejsce uzyskała Weronika Pyszczak z kl. IIIc.

Gratulujemy!

Więcej informacji znajdziecie na stronie  http://www.zs1.pulawy.pl/index.php/konkurs-nikotynie-nie

 

W czerwcu odbył się w naszej szkole konkurs wiedzy „Mówię NIE używkom” (w ramach Szkolnego Programu Profilaktyki). Konkurs skierowany był do uczniów klas I i II, wzięły w nim udział 24 osoby. Jednym z zadań było ułożenie hasła zachęcającego do prowadzenia zdrowego stylu życia i nawiązującego do tematu konkursu. Oto najciekawsze z nich:

 • Używkom mówimy „NIE!”. Nie bierz tego, uśmiechnij się.
 • Używkom mówię stanowcze NIE, bo chcę mieć zdrowe i piękne życie!
 • Używki czy nie? Z własnej woli mówię NIE!
 • Chcesz być ładniejsza/ładniejszy od innych, to powiedz NIE używkom.
 • Chcesz czuć się 80-latkiem? – bierz używki…
 • Miej swoje zdanie! Mów NIE używkom!
 • Rzucam używki, bo po nich stanę się brzydkiL
 • Używki nie pomogą ci w pracy. Używki nie pomogą ci w problemach. Używki nie pomogą w niczym, a same zaczną sprawiać problemy! Powiedz NIE używkom! Zdrowo się odżywiaj, uprawiaj sporty, to na pewno pomoże! Żyj zdrowo!
 • Żyj zdrowo, bo tak jest dobrze oraz mów NIE używkom.
 • Nie biorę – chcę żyć…
 • Używki są złe, próbuj od nich uwolnić się.
 • Jeśli chcesz źle się czuć i mieć problemy, zacznij palić oraz pić, a staniesz się zeremL
 • Mów NIE używkom! Wybierz zdrowy styl życia, wybierz szczęście!
 • Ćwicz i się chwal oraz nigdy nie pal!!!
 • Chcesz być człowiekiem wolnym, którego umysł nie pragnie zażywania używek? Po prostu powiedz NIE używkom. Twoja przyszłość zmieni się na lepsze.
 • Rzuć używki, nikotynę, dbaj o zdrowie i rodzinę!
 • Nie warto jest się truć, by było nam przez chwilę lepiej…

 

Najwięcej punktów w konkursie uzyskał Tomek Ziarek z klasy IIb, II miejsce zdobyła Ania Szlendak z IIb, a III – Daniel Kułaga z klasy Ia.

Gratulujemy!!!

 

W marcu uczniowie naszego gimnazjum uczestniczyli w powiatowym konkursie z zakresu profilaktyki uzależnień „Jestem świadomy – jestem bezpieczny”. Organizatorami były szkoły: Zespół Szkół Technicznych w Puławach („chemik”) oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Puławach („piątka”). W konkursie uczestniczyło łącznie 17 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Powiatu Puławskiego.

Nasi uczniowie brali udział we wszystkich kategoriach: w konkursie wiedzy, plastycznym (plakat), kategorii literackiej (wiersz) i multimedialnej (prezentacja). Osiągnęli sukcesy:

 • konkurs wiedzy – Iza Walaszek IIIa – II miejsce
 • wiersz – Weronika Pyszczak IIc – II miejsce
 • plakat – Patryk Chorbot IIIc – I miejsce, Klaudia Polak IIIc – II miejsce
 • prezentacja multimedialna – Łukasz Michowski IIIa – II miejsce

 

Podsumowanie konkursu odbyło się 26.03.2013 r. w Zespole Szkół Technicznych w Puławach. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody. Następnie wszyscy zebrani mieli okazję wysłuchać monodramu "Serce zszyte fastrygą" w wykonaniu Pauliny Pajórek z Domu Chemika. Kolejno zaprezentowali się wokaliści, w tym uczniowie Zespołu Szkół Technicznych, a wśród nich nasza absolwentka Justyna Grzelak w poruszającej piosence Anny German.

Prezentacja Łukasza Michowskiego :
18.12.2012r. odbyła się prezentacja efektów pracy uczennic z klasy IIa i IIb nad projektem edukacyjnym pt. „Dlaczego mówimy o HIV i AIDS?”. Uczennice przygotowały prezentację multimedialną, wykonały plakaty i gazetkę informacyjną oraz opracowały informacje teoretyczne. Opiekunami projektu były: p. Ewa Skawińska-Baj i p. Jolanta Prończuk.

Projekt był jednym z elementów działań profilaktyczno-wychowawczych z zakresu problematyki HIV i AIDS prowadzonych rokrocznie w gimnazjum. 1 grudnia na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Walki z AIDS. Dzień ten niesie przesłanie współczucia, nadziei, solidarności z ludźmi żyjącymi z HIV i AIDS, a także zrozumienia problemów związanych z tą chorobą w każdym kraju na świecie. Ma umożliwić zwrócenie uwagi na walkę z AIDS, a także konieczność pomocy ludziom zakażonym HIV i chorym na AIDS oraz ich bliskim. Niepokojące jest, że coraz więcej młodych ludzi zaraża się wirusem HIV. Tym bardziej należy mówić o zagrożeniach, a dzięki różnorodnym działaniom wzrasta społeczna świadomość. Szczególną uwagę należy zwracać na mity i obiegowe opinie związane z zagrożeniami i drogami zakażenia.

Zaplanowaliśmy, iż projekt zaprezentowany będzie uczniom klas I, aby wprowadzić ich w problematykę. Chcieliśmy przekazać podstawowe informacje na temat AIDS i wirusa HIV, określić zachowania bezpieczne i ryzykowne, promować zdrowy styl życia oraz postawy odpowiedzialności za siebie i innych, ugruntować w świadomości uczniów znaczenie działań profilaktycznych i kontynuacji obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS, szerzyć postawy tolerancji i akceptacji dla ludzi zakażonych HIV i chorych na AIDS.

 

 

6.12.2012 r. zorganizowaliśmy XI Festyn Integracyjny pod hasłem „Palenie jest niemodne”. Wzięli w nim udział uczniowie klas pierwszych Gimnazjum oraz klas VI Szkoły Podstawowej w Żyrzynie, Szkoły Podstawowej w Osinach oraz Szkoły Podstawowej w Skrudkach. Impreza odbyła się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Żyrzynie.

Festyn, jak co roku, miał charakter konkursowy. Uczniowie rywalizowali m.in. w konkurencjach sprawdzających wiedzę, sprawność fizyczną, muzycznych. Zaplanowane konkurencje w większości związane były ze szkodliwym działaniem używek, szczególnie papierosów, na organizm człowieka. Wybór tej tematyki nie był przypadkowy. Palenie papierosów jest zjawiskiem powszechnie spotykanym, a wiedza dotycząca zagrożeń nadal niewystarczająca. Nadal też wiele osób ulega różnym mitom związanym z paleniem.

Na festyn przybyli dyrektorzy szkół: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żyrzynie – p. dyr. Iwona Kozłowska i p.wicedyr. Iwona Szulikowska-Tomaszewska, Szkoły Podstawowej w Żyrzynie - p.dyr. Katarzyna Majkutewicz i p.wicedyr. Urszula Krawczak, Szkoły Podstawowej w Osinach – p.dyr. Sławomir Seredyn, Szkoły Podstawowej w Skrudkach - p. dyr. Halina Ziemka. W komisji oceniającej zmagania uczniowskie pracowały: p. Monika Strzelec z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Puławach (oświata zdrowotna), p. Bożena Madoń – nauczyciel bibliotekarz i p. Jolanta Prończuk – pedagog szkolny.

Festyn rozpoczął się konkurencją sportową „rzuty do kosza nietypową piłką” (np. do rugby). Kolejna była „gra na słówka” – konkurencja autorstwa nauczyciela języka angielskiego, polegająca na dopasowaniu słów angielskich do polskich (związane z paleniem papierosów). Następnie, podczas toru przeszkód, uczniowie starali się jak najszybciej pokonać ustawione przeszkody.

 

Wiele radości i śmiechu wzbudziła konkurencja „kalambury” - klasy odgadywały hasła wylosowane i przedstawiane w formie rysunków na tablicy interaktywnej. Przykładowe hasła losowane przez dzieci to: przedział dla niepalących, rak płuc, gimnastyka poranna, dzień bez papierosa.

W następnej konkurencji sportowej „skacząca skakanka” jak największa liczba uczestników miała wskoczyć na linę trzymaną przez dwie osoby. Niektóre klasy wsparli wychowawcy, a także dyrektorzy szkół.

 

Kolejno drużyny każdej klasy otrzymały do rozwiązania krzyżówkę z hasłem.

Uczniowie musieli się również wykazać umiejętnością liczenia. Reprezentacja każdej z klas otrzymała zadanie matematyczne polegające na zsumowaniu strat finansowych, jakie ponosi człowiek palący jedną paczkę papierosów dziennie przez rok. Uczniowie policzyli, iż tracimy wtedy ponad 4000 zł.

W czasie przerw między konkurencjami wszyscy zebrani na sali mogli obejrzeć krótkie filmy profilaktyczne i ciekawe spoty dotyczące konsekwencji wynikających z palenia papierosów. Niektóre z tych filmów w sugestywny sposób omawiały zagrożenia wynikające z wdychania dymu papierosowego (palenia biernego) szczególnie przez dzieci.

W trakcie tegorocznego festynu uczniowie prezentowali również piosenki zachęcające do prowadzenia zdrowego trybu życia – bez sięgania po papierosy (konkurencja „muzykowanie”), a także układali „puzzle profilaktyczne”.

Następnie zaznaczali błędy ortograficzne w otrzymanym tekście. Oto jego fragment (już poprawiony:) - Dym tytoniowy zawiera ponad 4 000 związków chemicznych, w tym ponad 40 znanych czynników rakotwórczych oraz szereg środków toksycznych. Palenie tytoniu niesie za sobą poważne skutki zdrowotne. Palacze są szczególnie narażeni na: choroby układu oddechowego (np. rozedmę płuc, przewlekłe zapalenie oskrzeli, raka płuc, raka tchawicy, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, astmę oskrzelową, gruźlicę), choroby układu krążenia (np. miażdżycę kończyn dolnych), inne choroby np. raka pęcherza moczowego, raka przełyku, wrzody żołądka oraz dwunastnicy, przepukliny jelitowe.”

Od kilku lat wprowadziliśmy konkurencję dodatkowo punktowaną „Mam talent”. Biorą w niej udział uczniowie, którzy chcą zaprezentować swoje zdolności, pasje, zainteresowania, talenty, osiągnięcia i hobby. Obserwujemy wtedy pokazy akrobatyczne, żonglowanie piłką nożną, nietypowe zbiory i kolekcje, uzdolnienia literackie, muzyczne – piękny śpiew czy grę na instrumentach. W tym roku mogliśmy oglądać m.in. pokaz tańca towarzyskiego w wykonaniu uczniów klasy VI ze Szkoły Podstawowej w Żyrzynie czy pokaz tańca nowoczesnego w wykonaniu uczennicy klasy Ic.

Największą ilość punktów zgromadziła klasa Ib Gimnazjum w Żyrzynie (I miejsce), II miejsce zajęły równocześnie: klasa VI ze Szkoły Podstawowej w Osinach i klasa Ia Gimnazjum, a III – klasa Ic Gimnazjum.

Wysiłek włożony w organizowanie takich przedsięwzięć zawsze przynosi dużo satysfakcji, śmiechu, radości, dlatego już teraz zapraszamy następne roczniki uczniów! Gwarantujemy dobrą zabawę i ciekawą naukę.

 

 

 

 

W naszej szkole odbywają się cykliczne konkursy z zakresu profilaktyki uzależnień. Ich organizatorkami są p. Jolanta Prończuk i p. Ewa Skawińska-Baj. W tym roku ogłoszone zostały konkursy profilaktyczne: indywidualny - na komiks pt. „Żyję zdrowo – nie sięgam po używki” oraz klasowy na wykonanie gazetki dotyczącej AIDS i HIV.

Wśród zgłoszonych prac plastycznych wyróżniony został komiks autorstwa Pauliny Jedut z klasy IIc. Gazetki przygotowane przez poszczególne klasy były bardzo ciekawe, pomysłowe. Najciekawsze wykonały klasy: Ib, IIb i IIIb. Nagrody dla klas to owoce, a dodatkowo uczniowie szczególnie zaangażowani w wykonanie gazetek otrzymali słodkie upominki.

21 i 22 listopada 2012 roku gościliśmy w naszym gimnazjum terapeutów ds. uzależnień, pracowników puławskiej Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR: panią Agnieszkę Stefaniak i pana Leszka Iwaniaka. W ramach realizacji Szkolnego Programu profilaktyki po raz kolejny zorganizowane zostały spotkania z uczniami klas I oraz III.

Spotkania z klasami I poświęcone były tematyce uzależnień od substancji psychoaktywnych. We współczesnym świecie jest to niezwykle ważny problem, ponieważ młodzież, która wchodzi w dorosłe życie jest narażona na wiele niebezpieczeństw.

2-godzinne spotkania z uczniami klas III poświęcone były problematyce HIV i AIDS.Ta strona używa Cookies. Przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.