Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Aktualności SU

Rok szkolny 2015/16

Samorząd Uczniowski organizuje charytatywną zbiórkę pieniędzy w ramach akcji "Gwiazdka dla Damiana".

Damian ma 20 lat. Od urodzenia choruje na mukowiscydozę. Roczny koszt jego leczenia wynosi ok.1 miliona złotych. W imieniu SU zachęcamy do wzięcia udziału w akcji zbiórki pieniędzy i wsparcia Damiana i jego rodziny, chociażby symboliczną złotówką. Zbiórka ta będzie odbywała się w dniach 8-11 grudnia. Członkowie SU będą zbierali od wtorku do piątku pieniądze chodząc z puszką po klasach na początku trzeciej godziny lekcyjnej. Serdecznie zapraszamy wszystkich członków społeczności szkolnej do wzięcia udziału w akcji!

"PRZYWRÓĆMY DZIECIOM UŚMIECH"

Podobnie jak w ubiegłym roku szkolnym Samorząd Uczniowski postanowił przystąpić do akcji zbiórki makulatury "Przywróćmy dzieciom uśmiech".  zorganizowanej przez fundację  Przyjazny Świat Dziecka. Dochód z tej akcji przeznaczony jest na rzecz rodzinnych domów dziecka w celu pomocy dzieciom przebywających w takich domach.

Zachęcamy wszystkich uczniów o przynoszenie do szkoły makulatury (gazety, czasopisma, zużyte zeszyty, luźne kartki papieru, książki bez twardych okładek). Przyniesioną do szkoły makulaturę należy zostawiać u pana Tomka Guza na portierni  przy szatniach, fakt dostarczenia makulatury zgłaszamy przewodniczącemu SU- Łukaszowi Miazdze z klasy III b, lub pani Kasi Polak.

Akcja trwa do końca maja 2016 roku. W czerwcu fundacja dokona podsumowania akcji i wyłoni laureatów. Wśród wszystkich uczniów, którzy zbiorą w trakcie trwania akcji co najmniej 50 kilogramów makulatury, zostanie rozlosowanych 50 odtwarzaczy MP3. W każdej szkole zostanie wyróżnionych dyplomami 3 uczniów, którzy przyniosą  największą ilość makulatury. Dodatkowo Samorząd Uczniowski nagrodzi trzech najbardziej aktywnych uczniów nagrodami rzeczowymi.  

W roku szkolnym 2014/2015 udało nam się zgromadzić ponad 500 kilogramów makulatury. Mamy nadzieję, że bieżący rok szkolny będzie co najmniej tak samo owocny.

Samorząd Uczniowski serdecznie zachęca do aktywnego udziału w tej akcji.

 

 

Już wiemy kto będzie w bieżącym roku szkolnym "rządził" w naszym gimnazjum.

W ubiegłym tygodniu w naszej szkole odbyły się wybory nowych władz SU. Uczniowie naszej szkoły największym zaufaniem obdarzyli Łukasza Miazgę, który zdobywając największą liczbę głosów jednym słowem zmiażdżył konkurencję i tym samym został wybrany przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego, zastępcą przewodniczącego została Klaudia Kułaga a Iza Furtak objęła bardzo odpowiedzialne stanowisko skarbnika SU.

 

Uczniowie naszej szkoły wykazali się dużym zaangażowaniem w działania związane z przeprowadzeniem wyborów władz SU. Chętnie podjęli prace na rzecz klasy i szkoły rozwijając przy tym umiejętności dostrzegania problemów społeczności szkolnej. Udział w kampanii wyborczej zmotywował uczniów do planowania zadań i ich urzeczywistniania oraz gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację. Uczniowie mieli również okazję kształtować umiejętność pracy w grupie. Projekt rozwijał wśród wszystkich uczniów szkoły ideę samorządności oraz wzmacniał poczucie przynależności do społeczności szkolnej. Dzień wyborów do SU okazał się prawdziwym świętem demokracji, lokal wyborczy wzbudził zainteresowanie całej społeczności szkolnej. Uczniowie chętnie oddawali swoje glosy o czym świadczy wysoka frekwencja wyborcza.

Społeczność szkolna oczekuje teraz od nowych władz ciekawych pomysłów i inicjatyw, które będą uatrakcyjniać życie szkolne. Uczniowie już dopytują się o szczęśliwy numerek i termin pierwszej dyskoteki szkolnej. A więc samorządzie do dzieła!

Przygotowania do tegorocznych wyborów nowych władz Samorządu Uczniowskiego rozpoczęliśmy od wybrania hasła wyborczego. Po długich dyskusjach uczniowie zdecydowali, że nasze hasło przewodnie będzie brzmiało: "To Twój głos może zmienić uczniów los!". Kolejne nasze działanie polegało na opracowaniu harmonogramu kampanii wyborczej. Wszyscy uczniowie naszej szkoły zostali zapoznani podczas godzin wychowawczych z zasadami demokratycznych wyborów. Każda klasa wybrała swojego kandydata do Samorządu. Jego zadaniem było przygotowanie programu wyborczego. Wszystkie klasy aktywnie wspierały swoich kandydatów jako sztaby wyborcze, wykonali wyborcze ulotki, hasła i plakaty reklamujące danego kandydata. Przygotowane plakaty zawierały: imię i nazwisko, zdjęcia kandydatów, klasę, hasło z programu wyborczego, które przyciągało uwagę wyborców, a także główne postulaty wyborcze. Plakaty zostały wywieszone na sztalugach na głównym korytarzu na pierwszym piętrze. Na dwa dni przed wyborami kandydaci oraz ich sztaby wyborcze zachęcali społeczność szkolną do głosowania poprzez ulotki wyborcze oraz inne oryginalne pomysły promujące danego kandydata (tzw. "kiełbasa wyborcza"). Tego dnia nasi kandydaci mieli również okazję przedstawić swoje spoty wyborcze przez szkolny radiowęzeł.

Glosowanie zostało przeprowadzone w specjalnie do tego celu przygotowanym lokalu wyborczym czyli w sali 228. W dzień naszych wyborów sala lekcyjna stała się prawdziwym lokalem wyborczym. Na drzwiach były zawieszone informacje dotyczące głosowania, godziny otwarcia lokalu oraz lista kandydatów. Nad przebiegiem głosowania czuwała specjalnie powołana komisja wyborcza. Głosujący przed otrzymaniem karty do głosowania musieli podpisać listę wyborców oraz okazać legitymację uczniowską. Aby spełnić zasadę tajności głosowania w sali pojawiły się również parawany za którymi uczniowie oddawali głosy na wybranego przez siebie kandydata. Głosowanie odbywało się podczas przerw międzylekcyjnych od godziny 8.45 do 11.40 łącznie z przerwą obiadową. Nasz lokal wyborczy wzbudził powszechne zainteresowanie nie tylko wśród uczniów ale również wśród pracowników naszej szkoły.

 

 

Rok szkolny 2014/15

 

 

Od października w naszej szkole ruszył od dawna oczekiwany przez wszystkich uczniów "Szczęśliwy Numerek". Każdego dnia losowany jest przez członków Samorządu Uczniowskiego jeden numer, który w danym dniu jest zwolniony z odpowiedzi ustnych i niezapowiedzianych kartkówek. Wylosowany numer jest wywieszany na tablicy samorządu i w pokoju nauczycielskim.

 


 

W naszej szkole od listopada Samorząd wprowadził dyżury uczniowskie, które są pełnione podczas przerw międzylekcyjnych przez uczniów klasy dyżurującej. Głównym koordynatorem dyżurów jest zastępca przewodniczącego SU Daniel Kułaga, przez niego został opracowany regulamin oraz harmonogram dyżurów. Zadaniem uczniów dyżurujących jest wspomaganie nauczycieli w dyżurowaniu. Miejscem dyżurów uczniowskich są korytarze i toalety szkolne. Każdy dyżurny ma obowiązek noszenia w widocznym miejscu identyfikatora dyżurnego.

 

W listopadzie dyżur pełniła klasa III a natomiast w grudniu ta odpowiedzialna funkcja przypadnie uczniom z klasy III c.

 

Prosimy dyżurujących uczniów o rzetelne i sumienne wypełnianie swoich obowiązków. 

 

 


 

24 listopada odbyła się w naszej szkole dyskoteka andrzejkowa zorganizowana przez SU i klasę dyżurującą- III a. Przed dyskoteką został zaprezentowany krótki montaż słowny poświęcony tradycjom andrzejkowym. Imprezę prowadzili wyspecjalizowani w sztuce magii czarodzieje i czarownice w których rolę wcielili się członkowie SU i przedstawiciele klasy II a. Uczniowie chętnie brali udział we wróżbach chcąc poznać swoją przyszłość. Po wróżbach odbyła się dyskoteka, naszym DJ był Arek Michna, absolwent naszego gimnazjum. Uczniowie poszczególnych klas przygotowali wraz z wychowawcami i rodzicami słodki poczęstunek w swoich salach. Nauczycieli podczas pełnienia dyżurów wspierali rodzice oraz grupa wolontariatu pod opieką pani Eli Mizińskiej. Frekwencja na zabawie była dość niska ale przybyli uczniowie bawili się znakomicie.  


 

Niech się wreszcie każdy dowie 

I rozpowie w świecie całym,

Że dziecko to także człowiek,

Tyle, że jeszcze mały.

 

Dlatego ludzie uczeni,

Którym za to należą się brawa,

Chcąc wielu dzieci los odmienić

Stworzyli dla Was mądre prawa

Więc je, na co dzień i od święta

Spróbujcie dobrze zapamiętać 

 

  25 lat temu Organizacja Narodów Zjednoczonych spisała prawa dzieci w Konwencji o Prawach Dziecka.  Państwo, które do konwencji przystąpi, to znaczy podpisze ją, zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w niej praw. Dzieci też mają swoje prawa, które przestrzegać muszą osoby dorosłe. Kto ich nie przestrzega może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Prawa zawarte w tym dokumencie dotyczą wszystkich dzieci na świecie, bez względu na wiek, płeć, czy kolor skóry. W Polsce Konwencja obowiązuje od 1991roku - to dopiero 23 lata.

W związku z tą rocznicą Samorząd Uczniowski przygotował 20 listopada krótką audycję na temat Praw Dziecka.

Oto najważniejsze prawa, które są zawarte w Konwencji Praw Dziecka:
PRAWO DO ŻYCIA I ROZWOJU
PRAWO DO WYCHOWANIA W RODZINIE
PRAWO DO PRYWATNOŚCI
PRAWO DO WYPOWIEDZI
PRAWO DO NAUKI
PRAWO DO ŻYCIA BEZ PRZEMOCY
PRAWO DO POSZANOWANIA GODNOŚCI
PRAWO DO RÓWNEGO TRAKTOWANIA

Musimy jednak pamiętać, że korzystając z praw nie można ograniczać praw innych ludzi - kolegów, koleżanek i dorosłych. Każdy człowiek, czy to dziecko czy dorosły ma prawo do godnego życia -  w pokoju i spokoju, w miłości i  poczuciu bezpieczeństwa.

Należy również pamiętać, że oprócz praw – mamy także obowiązki wynikające z roli ucznia, dziecka, Polaka i człowieka.

 

 


 

 

W czwartek 11 września w naszym gimnazjum rozpoczęła się kampania wyborcza do Samorządu Uczniowskiego. Hasło tegorocznych wyborów brzmiało "Nie bądź durny, idź do urny!".

Każda klasa wybrała swojego kandydata do Samorządu. Jego zadaniem było przygotowanie programu wyborczego. Wszystkie klasy aktywnie wspierały swoich kandydatów jako sztaby wyborcze, wykonali wyborcze ulotki, hasła i plakaty reklamujące danego kandydata. Przygotowane plakaty zawierały: imię i nazwisko, zdjęcia kandydatów, klasę, hasło z programu wyborczego, które przyciągało uwagę wyborców a także główne postulaty wyborcze. Plakaty zostały wywieszone na sztalugach na głównym korytarzu na pierwszym piętrze. W środę 17 września kandydaci oraz ich sztaby wyborcze zachęcali społeczność szkolną do głosowania poprzez ulotki wyborcze oraz inne oryginalne pomysły promujące danego kandydata (tzw. "kiełbasa wyborcza").

  

Nasze wybory przeprowadzone były w dwóch turach, tak jak prawdziwe wybory prezydenckie. Pierwsza tura głosowania odbyła się 18 września we czwartek. Glosowanie zostało przeprowadzone w specjalnie do tego celu przygotowanym lokalu wyborczym czyli w sali 224. W dzień naszych wyborów sala lekcyjna stała się prawdziwym lokalem wyborczym. Na drzwiach były zawieszone informacje dotyczące głosowania, godziny otwarcia lokalu oraz lista kandydatów. Nad przebiegiem głosowania czuwała specjalnie powołana komisja wyborcza, byli to uczniowie z klasy II a. Głosujący przed otrzymaniem karty do głosowania musieli podpisać listę wyborców. Aby spełnić zasadę tajności głosowania w sali pojawiły się również parawany za którymi uczniowie oddawali głosy na wybranego przez siebie kandydata. Głosowanie odbywało się podczas przerw międzylekcyjnych od godziny 8.45 do 11.40 łącznie z przerwą obiadową. Nasz lokal wyborczy wzbudził powszechne zainteresowanie nie tylko wśród uczniów ale również wśród pracowników naszej szkoły.

Do drugiej tury wyborów przeszło trzech kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. Byli to następujący uczniowie: Krystian Kułaga z klasy III b, Daniel Kułaga z klasy III a oraz Łukasz Miazga z klasy II b. Druga tura wyborów odbyła się 22 września, poprzedzona była prawdziwą debatą wyborczą podczas której kandydaci mogli w pełni zaprezentować swoje programy wyborcze a wszyscy uczniowie mogli zadawać im pytania. Podczas debaty został również zaprezentowany sondaż przedwyborczy w formie filmu przygotowany przez uczniów z klasy III a. W sondażu tym uczniowie mieli okazję wypowiedzenia się na temat działalności SU, oraz zgłaszania propozycji działań Samorządu w bieżącym roku szkolnym, wypowiadali się również jakimi cechami powinien charakteryzować się przewodniczący SU. Na koniec sondażu uczniowie przygotowali niespodziankę w postaci teledysku, który został nakręcony w naszej szkole. Po debacie odbyła się druga tura głosowania. Uczniowie naszej szkoły największym zaufaniem obdarzyli Krystiana Kułagę, który zdobył największą liczbę głosów i tym samym wybrany został przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego, zastępcą przewodniczącego został Daniel Kułaga a Łukasz Miazga objął bardzo odpowiedzialne stanowisko skarbnika SU. Tegoroczne wybory cieszyły się dużym zainteresowaniem społeczności szkolnej, która oczekuje teraz od nowych władz ciekawych pomysłów i inicjatyw, które będą uatrakcyjniać życie szkolne.

P.S.- uczniowie dopytują się o termin pierwszej dyskoteki i z niecierpliwością czekają na "Szczęśliwy Numerek".

 

Aktualny skład Samorządu Uczniowskiego:

Przewodniczący: Krystian Kułaga 3b

Z-ca: Daniel Kułaga 3a

Skarbnik: Łukasz Miazga 2b

Członkowie: Aleksander Biber 1a, Olga Ziarek 1b, Klaudia Kułaga 2a, Milena Krawczak 3c, Albin Zdun 1c

 Ta strona używa Cookies. Przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.